Romanisering en Europeanisering


Voor een verenigd Europa moeten we ver terug in het verleden. Het Romeinse Rijk biedt nog de beste aanknopingspunten voor een vergelijking. De andere grote unificerende krachten, het Carolingische Rijk, het Communisme en het Nazisme blijven als niet ter zake doende buiten beschouwing. Het Habsburgse Rijk had nooit de ambitie Europa te verenigen en was … Lees verder » “Romanisering en Europeanisering”

St. Ananias Church


Voor Europeanen is het tegenwoordig moeilijk voorstelbaar dat de Christelijke wereld in de eerste eeuw vooral een Aziatische en Afrikaanse aangelegenheid was met de antieke levens- en gedachtewereld als basis. Ook Christus en zijn apostelen worden in de eerste iconografie bijvoorbeeld afgebeeld in de tunica en pallium. De oudste kerken zijn te vinden in het … Lees verder » “St. Ananias Church”

Het hertogdom Gelre als Europese Speler


In de middeleeuwen zijn de scheidslijnen tussen arbitrage, diplomatie en andere vormen van geschillenbeslechting niet altijd scherp te trekken. Arbitrage als vorm van geschillenbeslechting strekte zich in middeleeuws Europa uit tot velerlei onderwerpen van privaatrechtelijke en publiekrechtelijke aard. In deze bijdrage wordt geen aandacht besteed aan privaatrechtelijke arbitrage, hoewel kooplieden, financiers en gilden uit alle … Lees verder » “Het hertogdom Gelre als Europese Speler”

De vele munten van de middeleeuwen


De huidige landsgrenzen en taalbarrières hebben vanaf de Napoleontische oorlogen en de daaropvolgende nationalistische politiek en natievorming een veelal eeuwenoude regionale ontwikkeling weggevaagd. Het gebied van de Nederrijn en de Maas is hiervan een sprekend voorbeeld. In de middeleeuwen was dit een cultureel aaneengesloten gebied met regionale verscheidenheid, dat zich uitstrekte van het bisdom Luik … Lees verder » “De vele munten van de middeleeuwen”

Het Verdrag van Venlo en identiteit van Gelre


Toen op 26 april 1548 het Verdrag van Augsburg werd getekend en de zeventien provincies van de Lage Landen voor het eerst en laatst werden verenigd onder Habsburgse leiding, vermoedden slechts weinigen dat deze eenheid veertig jaar later al weer voorbij zou zijn. De zogenaamde Pragmatische Sanctie van 4 november 1549 bepaalde nog wel dat … Lees verder » “Het Verdrag van Venlo en identiteit van Gelre”