Het archief geeft een overzicht van bijdragen van Nieuws, Nieuwsbrieven, Citaten, Agenda European Affairs, Romaanse kunst, Churchill's Europa en Romeinse theaters in chronologische volgorde van publicatie.

Archief

Nieuws

Met de palingaak naar Londen

In het wapen van het Heeg (Friesland) neem de paling een prominente plaats in. Met reden, want tot ver in de twintigste eeuw vond paling eeuwenlang haar weg naar Londen en andere landen. Het vervoer gebeurde aanvankelijk per zeilschip en vanaf de negentiende en twintigste eeuw met diesel- en stoomschepen. Wat tot voor enige decennia … Lees verder » “Met de palingaak naar Londen”

Feuilleton

Het dorp Heeg

Heeg komt voor het eerst voor in bronnen uit 1132. Visserij, scheepvaart en handel waren de belangrijkste economische activiteiten. Het dorp lag toen al op een knooppunt van waterwegen. Vanaf het einde van zeventiende eeuw was er een bloeiende handel in hooi naar Amsterdam. Dit hooi was bedoeld voor de paarden van militairen, koetsen, doctoren, … Lees verder » “Het dorp Heeg”

Romaans Europa

De veelkleurige Romaanse tijd

De Romaanse kunst uit de elfde en twaalfde eeuw wordt veelal ten onrechte geassocieerd met religieuze gebouwen en voorwerpen. Dit denkbeeld wordt vooral gevoed door de afwezigheid van seculiere Romaanse gebouwen en kunstvoorwerpen, die maar in zeer beperkte mate te bezichtigen zijn. Romaanse kloosters, abdijen, kathedralen, gebedsboeken, relikwieën, sculptuur, fresco’s en andere kunstvoorwerpen zijn van … Lees verder » “De veelkleurige Romaanse tijd”

Agenda

Godinnen van art nouveau

Het museum presenteert in samenwerking met een tentoonstelling over de internationale art nouveau. Vloeiende lijnen en florale motieven zijn belangrijke kenmerken van deze stijlbeweging die tussen 1890 en 1910 in Europa én daarbuiten de toon zette. Minstens zo typerend zijn de vrouwen die werden afgebeeld. Vaak gaat het om goddelijke verschijningen ontleend aan de Klassieke … Lees verder » “Godinnen van art nouveau”

Churchill´s Europa

Het einde van de Eerste en het begin van de Tweede Wereldoorlog

Over de oorzaken van het uitbreken van De Eerste Wereldoorlog (1914-1918) is al veel gezegd en geschreven. In de bij deze oorlog betrokken landen bestaat na bijna honderd jaar een grote mate van consensus over het onstaan. Deze oorlog had een lange voorgeschiedenis, waarbij de unificatie van Duitsland en Italië en de nederlaag van Frankrijk … Lees verder » “Het einde van de Eerste en het begin van de Tweede Wereldoorlog”

European Affairs

Mario II en eurocommunisme

Niet zo gek lang geleden was een andere Super Mario de held van het (Nederlandse) establishment. Na een jaar was Mario Monti, ex-Europees Commissaris, terecht in de vergetelheid geraakt, de explosief gegroeide schuldenberg van de EU en Italië daarentegen niet. Mario II Tot de invoering van de euro lachte men in Nederland om de politieke, … Lees verder » “Mario II en eurocommunisme”

Antieke theaters

Romanisering en Integratie

De late Romeinse Republiek, de voorloper van het Romeinse keizerrijk, kenmerkte zich niet alleen door politieke onrust, burgeroorlog en gebiedsuitbreiding, maar ook door de rijkdom van senatoren, ridders, decuriones en, vrijgelaten burgers (voormalige slaven). Rijkdom impliceerde niet vanzelf prestige, status en klim op de maatschappelijke ladder. Vrijgelatenen traden bijvoorbeeld pas meestal na twee generaties toe … Lees verder » “Romanisering en Integratie”

Advertentieruimte

Advertentieruimte beschikbaar.
Neem contact op voor meer informatie

Ravelace LLC

Ravelace LLC