De Valkhof


Weinig niet meer bestaande kastelen spreken zo tot de verbeelding als de Valkhof in Nijmegen. Het in 1796-1797 gesloopte complex is naamgever van het historische museum, heuvel en nog steeds het mythische centrum van de stad. De Grote Europeanen van het eerste uur, Romeinse keizers of diens naaste familieleden, Karel de Grote en diens zoon … Lees verder » “De Valkhof”

De hertog zoekt een vrouw


“Deze vorst behoort tot het klein getal van diegenen, wier levensbeschrijving afgetrokken van tijd, plaats en persoon, voor ieder mensch, voor ieder wijsgeer, hoogst gewigtig is”, aldus een negentiende eeuwse introductie van Karel van Egmond, hertog van Gelre (1467-1538). Deze verwijzing naar de hertog van Gelre heeft geen betrekking op zijn huwelijksplannen met de groten … Lees verder » “De hertog zoekt een vrouw”

De Chronikon van Willem


Het sluitingsjaar 1205 van de Annalen van Egmond, De annales Egmundenses (Drs. A. Uitterhoeve, Alkmaar 1990), besluit met de woorden “Ziehier een lange reeks krijgsdaden, die wij, zij het dan ook met onbekwame stift, neergeschreven hebben. Als er zo mogelijk behalve deze nog andere gegevens te voorschijn komen, die hierop betrekking hebben, dan vertrouwen we de … Lees verder » “De Chronikon van Willem”

Gelre als Europees middelpunt


De eerste schriftelijke bronnen, die melding maken van een graafschap Gelre stammen uit de elfde eeuw. In een oorkonde uit 1096 van Gravin Ida van Boulogne (1040-1106) wordt graaf Gerard van Gelre (1055-1137) genoemd. Het begin van de grafelijke familie voert naar Kleef en Wassenberg in de Nederrijn ten tijde van de Salische keizer Koenraad … Lees verder » “Gelre als Europees middelpunt”

Een broze eenheid


Toen op 26 april 1548 het Verdrag van Augsburg werd getekend en de zeventien provincies van de Lage Landen voor het eerst en laatst werden verenigd onder Habsburgse leiding, vermoedden slechts weinigen dat deze eenheid veertig jaar later al weer voorbij zou zijn. De zogenaamde Pragmatische Sanctie van 4 november 1549 bepaalde nog wel dat … Lees verder » “Een broze eenheid”