Catalaanse wereldatlas (1375), Europa. Nationale Bibliotheek, Parijs. Foto: Wikpedia

De ‘European Spectator’ bestaat sinds 2007. De integratie, samenwerking en contacten tussen Europese landen kunnen alleen op basis van gedegen kennis van geschiedenis en cultuur van landen in het juiste perspectief worden geplaatst. Het zwaartepunt van de inhoud ligt op de eerste eeuwen van het Romeinse Rijk, de middeleeuwen, de lange negentiende eeuw (1815-1918), het Interbellum (1918-1939) en het functioneren van de huidige Europese Unie. De aandacht gaat met name uit naar België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. De European Spectator beschrijft, analyseert en openbaart de historie en cultuur van de bovengenoemde landen in een context van eeuwenoude handel, contacten, uitwisseling, conflicten en samenwerking.

Nieuws

De abdijkerk Moissac

Het tympaan in het voorportaal van de Benedictijnse St. Pierre abdij kerk in Moissac (tegenwoordigde parochiekerk) meldt op het voorportaal het nieuwe lied uit Openbaringen 4: “Gij, onze Heer en God, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de macht, want gij hebt alles geschapen, en om uw wil was het en werd … Lees verder » “De abdijkerk Moissac”

Feuilleton

De hertog zoekt een vrouw

“Deze vorst behoort tot het klein getal van diegenen, wier levensbeschrijving afgetrokken van tijd, plaats en persoon, voor ieder mensch, voor ieder wijsgeer, hoogst gewigtig is”, aldus een negentiende eeuwse introductie van Karel van Egmond, hertog van Gelre (1467-1538). Deze verwijzing naar de hertog van Gelre heeft geen betrekking op zijn huwelijksplannen met de groten … Lees verder » “De hertog zoekt een vrouw”

Romaans Europa

Het scriptorium van Le Mont St. Michel

De abdij Le Mons-St. Michel aan de kust van Normandië in Frankrijk herbergt een van de fraaiste collecties handschriften in haar scriptorium. De abdij vindt haar oorsprong in het kerkje dat in 709 door bisschop Aubert van Avranches is gesticht. Het oudste manuscript is een evangeliarium uit de achtste eeuw. Er was toen nog geen … Lees verder » “Het scriptorium van Le Mont St. Michel”

Agenda

Ten strijde tegen de slopers

Het Victor Hugo Huis en het Musée du Temps presenteren een tentoonstelling gewijd aan Victor Hugo (1802-1885) en diens inzet om het culturele erfgoed te behouden. Hij schreef hierover een pamflet in 1832. De belangstelling voor de middeleeuwen en haar erfgoed kwam in het begin van de negentiende eeuw, bij aanvang van de Romantische Periode, … Lees verder » “Ten strijde tegen de slopers”

Churchill´s Europa

Normandisch impressionisme en Churchill

John Lavery (1856 – 1941), een Ierse schilder, vriend van Churchill en bewonderaar van diens schilderkunst, schreef over Churchill in zijn biografie “Had he chosen painting instead of statesmanship I believe he would have been a great master with the brush’. Dit compliment aan de Nobelprijs laureaat voor literatuur (1953) en erelid van de Royal … Lees verder » “Normandisch impressionisme en Churchill”

European Affairs

Een democratisch kerkhof

Het niveau van Nederlandse media, politiek en ambtenarij krijgt met de dag meer profiel. Wat betreft de EU zijn Nederlandse main stream media, (Trouw, Telegraaf, Volkskrant, Financieel Dagblad, Trouw, NRC-Handelsblad en in iets minde mate Elsevier) niets anders dan propaganda instituten voor de Europese Unie en haar clientèle netwerk met een hoofdrol voor de opportunistische, … Lees verder » “Een democratisch kerkhof”

Antieke theaters

Keizerlijke reizen en theaters

De Romeinse keizers en hun naaste familie reisden veelvuldig door het Rijk. Een bezoek kwam nooit onverwacht en was reeds lang van te voren aangekondigd. Het keizerlijke gevolg was meestal omvangrijk en de lokale elite moest zich terdege voorbereiden. Ook waren de sociale en de economische gevolgen aanzienlijk. Een keizerlijke missie had economische, politieke of … Lees verder » “Keizerlijke reizen en theaters”

Advertentieruimte

Advertentieruimte beschikbaar.
Neem contact op voor meer informatie

Ravelace LLC

Ravelace LLC