Catalaanse wereldatlas (1375), Europa. Nationale Bibliotheek, Parijs. Foto: Wikpedia

De ‘European Spectator’ bestaat sinds 2007. De integratie, samenwerking en contacten tussen Europese landen kunnen alleen op basis van gedegen kennis van geschiedenis en cultuur van landen in het juiste perspectief worden geplaatst. Het zwaartepunt van de inhoud ligt op de eerste eeuwen van het Romeinse Rijk, de middeleeuwen, de lange negentiende eeuw (1815-1918), het Interbellum (1918-1939) en het functioneren van de huidige Europese Unie. De aandacht gaat met name uit naar België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. De European Spectator beschrijft, analyseert en openbaart de historie en cultuur van de bovengenoemde landen in een context van eeuwenoude handel, contacten, uitwisseling, conflicten en samenwerking.

Nieuws

De abdijkerk Moissac

Het tympaan in het voorportaal van de Benedictijnse St. Pierre abdij kerk in Moissac (tegenwoordigde parochiekerk) meldt op het voorportaal het nieuwe lied uit Openbaringen 4: “Gij, onze Heer en God, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de macht, want gij hebt alles geschapen, en om uw wil was het en werd … Lees verder » “De abdijkerk Moissac”

Feuilleton

De hertog zoekt een vrouw

“Deze vorst behoort tot het klein getal van diegenen, wier levensbeschrijving afgetrokken van tijd, plaats en persoon, voor ieder mensch, voor ieder wijsgeer, hoogst gewigtig is”, aldus een negentiende eeuwse introductie van Karel van Egmond, hertog van Gelre (1467-1538). Deze verwijzing naar de hertog van Gelre heeft geen betrekking op zijn huwelijksplannen met de groten … Lees verder » “De hertog zoekt een vrouw”

Romaans Europa

De dom als graf voor de keizer

De Dom in Speyer is een van de drie keizerdoms aan de Rijn, de andere twee staan in Mainz en Worms. De dom in Speyer is de grootste Romaanse kerk ter wereld, althans die nog overeind staat. De kerk in Cluny heeft bijvoorbeeld nog grotere afmetingen gehad, wat onder andere blijkt uit het restant van … Lees verder » “De dom als graf voor de keizer”

Agenda

Ten strijde tegen de slopers

Het Victor Hugo Huis en het Musée du Temps presenteren een tentoonstelling gewijd aan Victor Hugo (1802-1885) en diens inzet om het culturele erfgoed te behouden. Hij schreef hierover een pamflet in 1832. De belangstelling voor de middeleeuwen en haar erfgoed kwam in het begin van de negentiende eeuw, bij aanvang van de Romantische Periode, … Lees verder » “Ten strijde tegen de slopers”

Churchill´s Europa

Normandisch impressionisme en Churchill

John Lavery (1856 – 1941), een Ierse schilder, vriend van Churchill en bewonderaar van diens schilderkunst, schreef over Churchill in zijn biografie “Had he chosen painting instead of statesmanship I believe he would have been a great master with the brush’. Dit compliment aan de Nobelprijs laureaat voor literatuur (1953) en erelid van de Royal … Lees verder » “Normandisch impressionisme en Churchill”

European Affairs

Romanisering en Europeanisering

Voor een verenigd Europa moeten we ver terug in het verleden. Het Romeinse Rijk biedt nog de beste aanknopingspunten voor een vergelijking. De andere grote unificerende krachten, het Carolingische Rijk, het Communisme en het Nazisme blijven als niet ter zake doende buiten beschouwing. Het Habsburgse Rijk had nooit de ambitie Europa te verenigen en was … Lees verder » “Romanisering en Europeanisering”

Antieke theaters

Het gallo-romeinse theater

Het Romeinse theaters die vanaf het begin van de Romeinse overheersing aan het einde van de eerste eeuw v. Chr. gebouwd werden in het huidige Zwitserland, België, Noord- en Oost Frankrijk en de rechterrijnoever in Duitsland onderscheiden zich van het klassieke theater in meer geromaniseerde gebieden, zoals Zuid-Frankrijk (de provincie Narbonensis), de drie Spaanse provincies … Lees verder » “Het gallo-romeinse theater”

Advertentieruimte

Advertentieruimte beschikbaar.
Neem contact op voor meer informatie

Ravelace LLC

Ravelace LLC