Angelica Balabanoff

De wereldoorlog (eerste) heeft een kloof tussen de generaties geslagen die niet genegeerd kan worden. De miljoenen die werden afgeslacht namen niet alleen hun hoop en lijden met zich mee het graf in, maar ook de tradities en kennis die ze hadden geërfd en verworven. Alleen hierdoor zijn de fysieke en morele verschrikkingen van ons tijdperk mogelijk. De oorlog heeft een hele periode van menselijke vooruitgang weggevaagd evenals de wijsheid van haar grondleggers. Het heeft een generatie voortgebracht die niets weet van wat er aan vooraf is gegaan – niets, behalve wat hun leiders hun vertellen. De geschiedenis is schaamteloos vervalst door fascisten en door bolsjewieken. Nooit was het noodzakelijker de waarheid te kennen dan nu (A. Balabanoff, Rebel. Politieke herinneringen 1869-1938, Uitgeverij Schokland 2018 (oorspronkelijke titel My life as a rebel, Harper and Brothers, NY 1938).