Deze rubriek geeft een overzicht van relevante tentoonstellingen. Ieder onderdeel is gelinkt aan het desbetreffende museum.

Godinnen van art nouveau


Het museum presenteert in samenwerking met een tentoonstelling over de internationale art nouveau. Vloeiende lijnen en florale motieven zijn belangrijke kenmerken van deze stijlbeweging die tussen 1890 en 1910 in Europa én daarbuiten de toon zette.

Minstens zo typerend zijn de vrouwen die werden afgebeeld. Vaak gaat het om goddelijke verschijningen ontleend aan de Klassieke Oudheid, Byzantijnse iconen, middeleeuwse legenden en eigentijdse muzen.

In de tentoonstelling wordt die fascinatie voor vrouwelijk schoon onder de loep genomen en geplaatst in de context van maatschappelijke ontwikkelingen.

In de tentoonstelling figureren deze vrouwen in juwelen, beeldhouwwerken, tekeningen, tijdschriften, reclamemateriaal, boekbanden, boekillustraties, affiches en feministische literatuur en in allerlei soorten siervoorwerpen van zilver, glas of keramiek.

Keizer en Sultan


Het museum presenteert ter gelegenheid van zijn 100ste verjaardag een tentoonstelling over de historische en culturele verbindingen in Centraal- en Zuidoost-Europa. Tot de kern de collectie van het museum behoort de wereldberoemde Karlsruher Türkenbeute – een verzameling trofeeën van de markgraven van Baden uit de “Turkse oorlogen” van de 17e eeuw. Zoals bijna geen enkele andere collectie staat ze voor de geschiedenis van Baden en werpt ze tegelijkertijd een licht op haar Europese dimensie. Het gebied was het toneel van oorlogen en religieuze conflicten in de 17e eeuw. Het tripartiete Hongarije (Koninkrijk Hongarije, Ottomaans Centraal-Hongarije en Transsylvanië) en het Balkanschiereiland als doorvoer- en grensgebieden. Het is precies deze corridor die zich op het Europese continent heeft ontwikkeld tot een poort van kennisoverdracht. De tentoonstelling richt zich op de culturele en wetenschappelijke vernieuwingen die in de schaduw van de machtspolitiek en religieuze conflicten zijn ontstaan: Innovaties in architectuur, kunst en mode of de introductie van nieuwe technologische processen

de Justin K. Thannhauser Collectie


(English) Photo/Foto: Hôtel de Caumont Art Centre

Hôtel de Caumont Art Centre presenteert topstukken uit de Justin K. Thannhauser Collectie, die in 1963 zijn nagelaten aan de Solomon R. Guggenheim Foundation in New York. Een vijftigtal grote werken uit deze prestigieuze collectie worden in Europa gepresenteerd in een reizende tentoonstelling die in het Guggenheim Bilbao Museum is begonnen: schilderijen en sculpturen van de meesters van het Impressionisme en het post-Impressionisme, maar ook van de belangrijkste figuren uit de moderne kunst, van Manet tot Picasso, Degas, Gauguin, Cézanne, Van Gogh, Braque en Matisse. De tentoonstelling biedt de bezoeker ook de mogelijkheid om de geschiedenis van de Thannhausercollectie te reconstrueren aan de hand van foto’s, inventarisboeken en andere archiefdocumenten, die de relaties tussen de familie Thannhauser en de avant-gardistische kunstenaars, verzamelaars en handelaren uit die tijd illustreren.

Het Nijmeegsch Rondgezicht


Vanaf zondag 24 maart 2019 presenteert de Bastei het oudste stadspanorama van Nederland. Het Nijmeegsch Rondgezicht van Derk Anthony van de Wart (1767-1824) is uitvergroot tot 100 maal de originele maat en biedt een uniek uitzicht op het 19e-eeuwse landschap. Het Nijmeegsch Rondgezicht is het oudste stadspanorama van Nederland. Derk Anthony van de Wart heeft dit panorama vastgelegd in 1806, vanaf de Belvedère. Het toont de benauwde vestingstad Nijmegen vlak na de sloop van de Valkhof, te midden van het grootse en weidse rivierlandschap. De originele etsen zijn uitvergroot en aangevuld met informatie, om zo een helder beeld te geven van het leven in het begin van de 19e eeuw. Bovendien komt een andere geschiedenis aan de orde: de gigantische vlotten van en voor het vervoer vanuit Duitsland in de negentiende eeuw. Om aan de vraag van hout te voldoen, moest uit Duitsland worden geïmporteerd en de Rijn was het transportmiddel bij uitstek. De vlotten hadden een bemanning van enkele honderden opvarenden en veelal een lengte van een paar honderd meter.