Deze rubriek geeft een overzicht van relevante tentoonstellingen. Ieder onderdeel is gelinkt aan het desbetreffende museum.

Manet and Astruc


Edouard Manet (1832 -1883) was een van de beroemdste kunstenaars van de 19e eeuw, maar Zacharie Astruc (1833 -1907) is als kunstenaar nog vrijwel onbekend. Hij maakte eerst naam als kunstcriticus en was de eerste die de werken van Manet publiekelijk verdedigde.

Manet schilderde hem verschillende keren in de jaren 1860: Met het portret van Zacharie Astruc, dat vandaag in de Kunsthalle Bremen hangt, maakte Manet een statement over de smaak van de avant-garde.

Met deze tentoonstelling zet de Kunsthalle Bremen haar reeks grote tentoonstellingen voort over Franse schilders uit de 19e eeuw, zoals Vincent van Gogh, Claude Monet, Gustave Caillebotte en Emile Bernard, die een breed publiek verblijdde met actuele vragen over beroemde meesterwerken.

Godinnen van art nouveau


Het museum presenteert in samenwerking met een tentoonstelling over de internationale art nouveau. Vloeiende lijnen en florale motieven zijn belangrijke kenmerken van deze stijlbeweging die tussen 1890 en 1910 in Europa én daarbuiten de toon zette.

Minstens zo typerend zijn de vrouwen die werden afgebeeld. Vaak gaat het om goddelijke verschijningen ontleend aan de Klassieke Oudheid, Byzantijnse iconen, middeleeuwse legenden en eigentijdse muzen.

In de tentoonstelling wordt die fascinatie voor vrouwelijk schoon onder de loep genomen en geplaatst in de context van maatschappelijke ontwikkelingen.

In de tentoonstelling figureren deze vrouwen in juwelen, beeldhouwwerken, tekeningen, tijdschriften, reclamemateriaal, boekbanden, boekillustraties, affiches en feministische literatuur en in allerlei soorten siervoorwerpen van zilver, glas of keramiek.

Keizer en Sultan


Het museum presenteert ter gelegenheid van zijn 100ste verjaardag een tentoonstelling over de historische en culturele verbindingen in Centraal- en Zuidoost-Europa. Tot de kern de collectie van het museum behoort de wereldberoemde Karlsruher Türkenbeute – een verzameling trofeeën van de markgraven van Baden uit de “Turkse oorlogen” van de 17e eeuw. Zoals bijna geen enkele andere collectie staat ze voor de geschiedenis van Baden en werpt ze tegelijkertijd een licht op haar Europese dimensie. Het gebied was het toneel van oorlogen en religieuze conflicten in de 17e eeuw. Het tripartiete Hongarije (Koninkrijk Hongarije, Ottomaans Centraal-Hongarije en Transsylvanië) en het Balkanschiereiland als doorvoer- en grensgebieden. Het is precies deze corridor die zich op het Europese continent heeft ontwikkeld tot een poort van kennisoverdracht. De tentoonstelling richt zich op de culturele en wetenschappelijke vernieuwingen die in de schaduw van de machtspolitiek en religieuze conflicten zijn ontstaan: Innovaties in architectuur, kunst en mode of de introductie van nieuwe technologische processen

de Justin K. Thannhauser Collectie


(English) Photo/Foto: Hôtel de Caumont Art Centre

Hôtel de Caumont Art Centre presenteert topstukken uit de Justin K. Thannhauser Collectie, die in 1963 zijn nagelaten aan de Solomon R. Guggenheim Foundation in New York. Een vijftigtal grote werken uit deze prestigieuze collectie worden in Europa gepresenteerd in een reizende tentoonstelling die in het Guggenheim Bilbao Museum is begonnen: schilderijen en sculpturen van de meesters van het Impressionisme en het post-Impressionisme, maar ook van de belangrijkste figuren uit de moderne kunst, van Manet tot Picasso, Degas, Gauguin, Cézanne, Van Gogh, Braque en Matisse. De tentoonstelling biedt de bezoeker ook de mogelijkheid om de geschiedenis van de Thannhausercollectie te reconstrueren aan de hand van foto’s, inventarisboeken en andere archiefdocumenten, die de relaties tussen de familie Thannhauser en de avant-gardistische kunstenaars, verzamelaars en handelaren uit die tijd illustreren.