De euro, democratie en journalistiek activisme


De Italiaanse topjournalist Federico Rampini (Corriere della Sera) onderzocht de selectieve, onvolledige en politiek gemotiveerde journalistiek van de New York Times, naar aanleiding van de berichtgeving over de moord (aanslagen) op Italiaanse burgers door Afro-Amerikanen in Chicago. Militant politiek activisme. Onder de titel ´De opvallende terughoudendheid van de ‘Times´ (Die auffällige Zurückhaltung der „Times“, Frankfurter … Lees verder » “De euro, democratie en journalistiek activisme”

Whatever it takes in drie akten


Niet zo gek lang geleden was een andere Super Mario de held van het (Nederlandse) establishment. Na een jaar was Mario Monti, ex-Europees Commissaris, terecht in de vergetelheid geraakt, de explosief gegroeide schuldenberg van de EU en Italië daarentegen niet. Mario II Tot de invoering van de euro lachte men in Nederland om de politieke, … Lees verder » “Whatever it takes in drie akten”

Een Europees Staatsman zonder standbeeld


Op 25 maart 1492 rijdt Karel van Egmond, Hertog van Gelre, Roermond en daarmee zijn hertogdom binnen, omgeven door Franse en locale edelen en met een Franse hulplegertje als escorte. Op de eerste dagvaart, gehouden in Nijmegen van 15-20 april 1493, worden de contouren van het beleid van Karel duidelijk. Het Hertogdom Gelre zal de … Lees verder » “Een Europees Staatsman zonder standbeeld”

Romanisering en Europeanisering


Voor een verenigd Europa moeten we ver terug in het verleden. Het Romeinse Rijk biedt nog de beste aanknopingspunten voor een vergelijking. De andere grote unificerende krachten, het Carolingische Rijk, het Communisme en het Nazisme blijven als niet ter zake doende buiten beschouwing. Het Habsburgse Rijk had nooit de ambitie Europa te verenigen en was … Lees verder » “Romanisering en Europeanisering”

Het hertogdom Gelre als Europese Speler


In de middeleeuwen zijn de scheidslijnen tussen arbitrage, diplomatie en andere vormen van geschillenbeslechting niet altijd scherp te trekken. Arbitrage als vorm van geschillenbeslechting strekte zich in middeleeuws Europa uit tot velerlei onderwerpen van privaatrechtelijke en publiekrechtelijke aard. In deze bijdrage wordt geen aandacht besteed aan privaatrechtelijke arbitrage, hoewel kooplieden, financiers en gilden uit alle … Lees verder » “Het hertogdom Gelre als Europese Speler”