Juridisch

De inhoud heeft tot doel informatie te geven op de gebieden en thema´s van dit medium. De inhoud is geen (professioneel) advies, noch vervangt het consultatie. De inhoud wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en bronvermelding samengesteld, wat onvolkomenheden of onjuistheden niet uitsluit. Dit medium biedt geen garantie voor de juistheid van alle geboden informatie. Evenmin kan de European Spectator instaan voor een storingsvrije toegang tot de website, het onverhoopt doorgeven van virussen of andere schadetoebrengende hacksystemen. De European Spectator en zijn auteurs/partners zijn op generlei wijze aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele of structurele schade respectievelijk gevolgschades in welke vorm dan ook door de inhoud of door misbruik van de website door derden. Verwijzingen naar andere website en andere (gedrukte) media vinden met de grootste zorgvuldigheid plaats en dienen als opgave van de bron van de inhoud of als aanvullende informatie. De European Spectator is voor hun inhoud niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk. De publicatie van foto´s, andere visuele presentaties en teksten van derden vinden altijd plaats met bronvermelding. Mocht deze ontbreken of niet volledig zijn, dan zal dit op aangeven van de rechthebbende meteen worden gecorrigeerd conform de aanwijzingen van de rechthebbende.