Zaalkerk St. Anna ter Muiden

De kerk is de herbouwde versie van de een 14de eeuws gotische kruiskerk.  De hoogte van de authentieke toren toont hoe imposant het gebouw vroeger geweest moet zijn. Het kerkje heeft twee traveeën en een kleine consistorie.

In de Tachtigjarige Oorlog werd het kerkgebouw verwoest. In 1653 werd het huidige Nederlands Hervormde kerkje aan de zuidzijde tegen de stompe toren aangebouwd. Het interieur van het kerkje is grotendeels 17de eeuws.

De kerk staat evenals het marktplein van St. Anna ter Muiden staat op de monumentenlijst.

https://www.zeeland.com