Arbitrage in de middeleeuwen


In de middeleeuwen zijn de scheidslijnen tussen arbitrage, diplomatie en andere vormen van geschillenbeslechting niet altijd scherp te trekken. Arbitrage als vorm van geschillenbeslechting strekte zich in middeleeuws Europa uit tot velerlei onderwerpen van privaatrechtelijke en publiekrechtelijke aard. Privaatrechtelijke arbitrage voor kooplieden, financiers of gilden kwam veelvuldig voor. De Hanzesteden zijn bijvoorbeeld niet alleen een handelsnetwerk, maar ook … Lees verder » “Arbitrage in de middeleeuwen”

Een Impressionistische historieschilder


De Franse schilder Édouard Manet (1832-1883) voltooide in de jaren 1867-1869 vijf historische werken met de executie van de Habsburgse aartshertog Maximiliaan in 1867 als onderwerp. Het gaat om vier schilderijen en een litho. Het is opmerkelijk dat een schilder die te boek staat als de grondlegger van het Modernisme zich toelegde op het historische … Lees verder » “Een Impressionistische historieschilder”

De herovering van Gelre


Karel van Egmond, die vanaf 1492 als Hertog van Gelre de annalen in zou gaan, zou al vroeg in aanraking komen met de lotgevallen van de Europese politiek. Als zoon van Adolf van Egmond, Hertog van Gelre (1438-1477), geraakte Karel na de verovering van Gelre door de Bourgondische hertog Karel de Stoute in 1473 in … Lees verder » “De herovering van Gelre”

Sint Ananias Kerk


Voor Europeanen is het tegenwoordig moeilijk voorstelbaar dat de Christelijke wereld in de eerste eeuw vooral een Aziatische en Afrikaanse aangelegenheid was met de antieke levens- en gedachtewereld als basis. Ook Christus en zijn apostelen worden in de eerste iconografie bijvoorbeeld afgebeeld in de tunica en pallium. De oudste kerken zijn te vinden in het … Lees verder » “Sint Ananias Kerk”

De keizerskroon voor een Franse vorst


Karel van Egmond, Hertog van Gelre, was een van de prominente rijksvorsten van het Heilige Roomse Rijk. Reeds in 1495 maakte hij in Worms op de Rijksdag zijn opwachting om de belening van zijn hertogdom te bepleiten. De gang van zaken voor, tijdens en na de Rijksdag is in diverse archieven bewaard gebleven, inclusief een … Lees verder » “De keizerskroon voor een Franse vorst”