Keizers aan de Rijn

Codex Egberti, c. 980, Stadtbibliothek Trier © Stadtbibliothek Trier, Foto: Anja Runkel

Meer dan vijf eeuwen lang hebben keizers het lot van de helft van Europa bepaald. Het waren glorieuze keizers, Gods uitverkorenen, meedogenloze bevelhebbers of bekwame politici. Maar dat lukte hun alleen in de complexe interactie met de pijlers van hun macht, met seculiere en geestelijke vorsten, bisschoppen, joodse gemeenschappen en burgers van steden. Het waren alleen deze netwerken die de keizerlijke dominantie, die zo uniek was in het Westerse christendom, mogelijk maakten.

Van Karel de Grote tot Frederik Barbarossa belicht de tentoonstelling “De keizers en de zuilen van hun macht” de ideeën en strategieën van de heerschappij van keizers. De tentoonstelling richt zich op de Rijnregio.

De tentoongestelde stukken uit heel Europa maken deze tentoonstelling tot een bijzondere ervaring. Onder andere het arm reliekschrijn van Karel de Grote uit het Parijse Louvre, de kostbare huwelijksakte van keizerin Theophanu, de begrafeniskroon van keizerin Gisela, het beroemde Heidelbergse handschrift Codex Manesse en de (tijdelijke) de Goldene Bulle uit Wenen zijn te zien.