Middeleeuwse kloosters

De betekenis van de kloosterlijke levenswijze voor cultuur en politiek in de hoge middeleeuwen kan nauwelijks worden overschat. Cultuurfilosoof Hugo Fischer spreekt zelfs van de geboorte van de westerse beschaving uit de geest van het Romaanse monnikendom. Het belang van de middeleeuwse kloosterorden wordt alleen al duidelijk door het grote aantal monniken en kloosters. De monniken verrichtten pionierswerk op ambachtelijk gebied en dat van de landbouw. En groeiden zelfs tot belangrijke landbouwcentra. Aan ´monnikenwerk´ dankt Europa de basiscollecties van zijn bibliotheken en scholing en daarmee het voortbestaan van zijn band met de wereldlijke en geestelijke kennis die werd opgedaan in de middeleeuwen. R. Toman (Red.), Romaanse kunst architectuur beeldhouwkunst schilderkunst, Keulen 2007), oorspronkelijke titel: Romanik (Keulen 2004).