Grondslagen van het huidige Europa

De grondslagen van het huidige Europa zijn gelegd in de Europese Middeleeuwen: de verspreiding van het christendom, de vestiging van taalgebieden, de vorming van territoriale staten met kiemen van nationaal bewustzijn, de urbanisatie van bepaalde regio´s, de hernieuwde ontwikkeling van rationaal-empirisch wetenschappelijk denken, de creatie van op medezeggenschap berustende politieke structuren en de expansie van commerciële netwerken. De vorming van een mentaliteit en een economisch systeem, gaat in belangrijke mate terug tot de voorwaarden die geschapen zijn in de middeleeuwen, de eeuwen waarin Europa tot wasdom kwam. (W. Blockmans, P. Hoppenbrouwers, Eeuwen des Onderscheids. Een geschiedenis van middeleeuws Europa, Amsterdam 2002).