Habsburg en Gelre

25 maart 1492 rijdt een jonge vorst zijn hertogdom binnen, hertog Karel van Gelre doet zijn intrede in zijn vaderlijk erfdeel. Meer dan een halve eeuw lang zal dit conflict als de Gelderse kwestie een belangrijke rol spelen in West-Europa. In de te bespreken periode ontwikkelde de centrale regering te Brussel zich van een macht met regionale belangen en machtsmiddelen tot een van de drie middelpunten van de Habsburgse wereldmonarchie. In dit uitgestrekte complex van landen was de politieke mening niet altijd gelijk. De uitbreiding van de Gelderse invloed was voornamelijk een verschuiving van de strijd tussen voorstanders van territoriale zelfstandigheid, “Bourgondische nationalisten” en Habsburgs-dynastieke regeerders. J.E.A.L. Struijck, Gelre en Habsburg 1492-1528, Arnhem 1960).