De Noormannen in de Lage Landen

De Noormannenperiode waarover dit boek handelt, ligt tussen 810 en hun laatste tocht in het Nederlandse rivierengebied in 1009. Deense edellieden hadden belangrijke posities in onze streken ingenomen. Ze kregen politieke macht en werden door de Frankische koningen beloond met goederen in de lage landen. Dit Friese model zou pas na een halve eeuw navolging vinden in andere delen van het Frankische Rijk, zoals in Normandië en in de Loiremonding. Tot die tijd namen de Denen bij ons een unieke positie in. De Lage Landen werden een speelplaats voor Scandinavische warlords en voor hen een springplank naar de West-Frankische en Engelse kusten. Daarom is het vreemd te moeten constateren dat de verrichtingen van de Noormannen in onze streken onderbelicht zijn gebleven. L. van der Tuuk, Vikingen. Noormannen in de Lage Landen, Utrecht, 2016).