Thorn, de parel van Limburg

Maastricht heeft, niet ten onrechte de naam, maar Thorn is relatief de parel van Limburg, historisch, cultureel en ingebed in het prachtige rivierenlandschap van de Maas.

Graaf Ansfried, de stichter van de abdij

De Cisterciënzer abdij van Thorn is gesticht in de tiende eeuw en had tot 1797 in het Heilige Roomse Rijk de status van soeverein vorstendom. Het klooster was ingericht voor nonnen en de abdis droeg dan ook de titel vorstin.

De zogenaamde immuniteitspoorten, waarachter het soevereine gebied begon

Het complex is na de opheffing van het klooster in de Franse tijd grotendeels afgebroken, maar enkele gebouwen, de gotische abdijkerk en haar Romaanse fundamenten westbouw en de kloostermuur staan er nog. Binnen deze muur was de vorstin-abdis soeverein met eigen rechtspraak, bestuur en munt.

33 vorstinnen bestuurden tot 1797 het klooster. Op de kloostermuur staan hun namen en ambtstijd. Het is een lijst van de hoogste Europese adel uit ruim 800 jaar abdijhistorie.

Het dorp Thorn heeft de bijnaam ‘witte dorp’, wat een toepasselijke duiding is. Diverse gebouwen in het dorp dienden ook als onderkomen voor ambtenaren van de abdij, scholen of andere activiteiten in relatie met de abdij.

Even buiten het dorp staat de zeventiende-eeuwse kapel Onder de Linden te midden van een prachtig natuurgebied op de grens van Nederland en België. Niet alleen stromen twee beekjes door Thorn, het natuurgebied De Koningssteen en de Maas vormen het rivierenlandschap onder de naam ‘RivierPark Maasvallei‘.

(Bron en verdere informatie: www.thorn.nl)

De oudste akte van Nederland. Collectie museum Thorn

De voormalige molen

Een ode aan de rijke muziekhistorie van Thorn