Angelica Balabanoff


De wereldoorlog (eerste) heeft een kloof tussen de generaties geslagen die niet genegeerd kan worden. De miljoenen die werden afgeslacht namen niet alleen hun hoop en lijden met zich mee het graf in, maar ook de tradities en kennis die ze hadden geërfd en verworven. Alleen hierdoor zijn de fysieke en morele verschrikkingen van ons … Lees verder » “Angelica Balabanoff”

De Noormannen in de Lage Landen


De Noormannenperiode waarover dit boek handelt, ligt tussen 810 en hun laatste tocht in het Nederlandse rivierengebied in 1009. Deense edellieden hadden belangrijke posities in onze streken ingenomen. Ze kregen politieke macht en werden door de Frankische koningen beloond met goederen in de lage landen. Dit Friese model zou pas na een halve eeuw navolging … Lees verder » “De Noormannen in de Lage Landen”

Habsburg en Gelre


25 maart 1492 rijdt een jonge vorst zijn hertogdom binnen, hertog Karel van Gelre doet zijn intrede in zijn vaderlijk erfdeel. Meer dan een halve eeuw lang zal dit conflict als de Gelderse kwestie een belangrijke rol spelen in West-Europa. In de te bespreken periode ontwikkelde de centrale regering te Brussel zich van een macht … Lees verder » “Habsburg en Gelre”

Middeleeuwse kloosters


De betekenis van de kloosterlijke levenswijze voor cultuur en politiek in de hoge middeleeuwen kan nauwelijks worden overschat. Cultuurfilosoof Hugo Fischer spreekt zelfs van de geboorte van de westerse beschaving uit de geest van het Romaanse monnikendom. Het belang van de middeleeuwse kloosterorden wordt alleen al duidelijk door het grote aantal monniken en kloosters. De … Lees verder » “Middeleeuwse kloosters”

Grondslagen van het huidige Europa


De grondslagen van het huidige Europa zijn gelegd in de Europese Middeleeuwen: de verspreiding van het christendom, de vestiging van taalgebieden, de vorming van territoriale staten met kiemen van nationaal bewustzijn, de urbanisatie van bepaalde regio´s, de hernieuwde ontwikkeling van rationaal-empirisch wetenschappelijk denken, de creatie van op medezeggenschap berustende politieke structuren en de expansie van … Lees verder » “Grondslagen van het huidige Europa”