Godinnen van art nouveau

Het museum presenteert in samenwerking met een tentoonstelling over de internationale art nouveau. Vloeiende lijnen en florale motieven zijn belangrijke kenmerken van deze stijlbeweging die tussen 1890 en 1910 in Europa én daarbuiten de toon zette.

Minstens zo typerend zijn de vrouwen die werden afgebeeld. Vaak gaat het om goddelijke verschijningen ontleend aan de Klassieke Oudheid, Byzantijnse iconen, middeleeuwse legenden en eigentijdse muzen.

In de tentoonstelling wordt die fascinatie voor vrouwelijk schoon onder de loep genomen en geplaatst in de context van maatschappelijke ontwikkelingen.

In de tentoonstelling figureren deze vrouwen in juwelen, beeldhouwwerken, tekeningen, tijdschriften, reclamemateriaal, boekbanden, boekillustraties, affiches en feministische literatuur en in allerlei soorten siervoorwerpen van zilver, glas of keramiek.