Met de palingaak naar Londen

De Korneliske Ykes II (2009) bij Heeg. Foto: Michiel Koning

In het wapen van het Heeg (Friesland) neem de paling een prominente plaats in. Met reden, want tot ver in de twintigste eeuw vond paling eeuwenlang haar weg naar Londen en andere landen.

Het vervoer gebeurde aanvankelijk per zeilschip en vanaf de negentiende en twintigste eeuw met diesel- en stoomschepen.

Wat tot voor enige decennia niet voor mogelijk werd gehouden, is echter tegenwoordig werkelijkheid: de paling is een bedreigde vis geworden en de vangst is beperkt en een deel van het jaar zelfs niet toegestaan.

De overzeese palinghandel vanuit Heeg (en enkele andere Friese plaatsen) is echter al in de eerste helft van de twintigste eeuw verdwenen. Ook van de zeewaardige (houten) zeilvloot van weleer resteerde geen enkel schip.

Tot 2009. In dat jaar rolde de replica van de palingaak Korneliske Ykes II uit 1872 van de helling in Heeg. Het Houtbouwmuseum De Helling en de stichting Palingaak waren de initiatiefnemers.

Deze Palingaak heeft de registratie WB12 in het grootzeil. WB is de afkorting van de voormalige Friese gemeente Wymbrits, die tegenwoordig deel uitmaakt van de gemeente Súdwest-Fryslân.

De Korneliske Ykes II heeft in 2019 weer de oversteek naar Londen gemaakt.

Het boek van de stichting Palingaak ‘Met de palingaak Korneliske Ykes II naar Londen’ zet deze tocht in het historische en hedendaagse perspectief.

Bron: www.palingaak.nl