De Zwin Polders

De Zwinpolders, winter 2022. Foto: TES.

De Zwin vlakte staat niet op zich, maar vormt samen met de Zwinpolders het natuurgebied de Zwin. Het zoute water en de getijden hebben geen toegang tot deze polders vanwege de dijk. Het gebied van 222 hectare is samen met de duinen ook een uniek gebied voor vogels en hun ‘etenswaren’. Ook de fauna gedijt goed in deze omgeving met haar vennen, weiden, gras- en boomlandschap.

De historie heeft ook wat te bieden. In de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) was het een omstreden gebied tussen de Spaanse en de gereformeerde Nederlanden. Diverse versterkingen en forten getuigen hier nog van.

In de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) was het voor de Duitse bezetter van België ook van strategisch belang vanwege de grens met het neutrale Nederland en de Westerschelde. De Engelsen loerden immers altijd op kansen.

Het is nu moeilijk voor te stellen, maar het gebied herbergde in 1930 zelfs een paardenrenbaan en een vliegveld. In 1929 werd de hippodrome of paardenrenbaan gebouwd die tot de jaren zestig heeft gefunctioneerd. Prins Bernhard (1911-2004) was een van de enthousiaste deelnemers aan het parcours. Uit 1930 stamde ook het vliegveld, dat in 1960 is gesloten. Nadien heeft het Belgische leger het gebied gebruikt om munitie uit de twee wereldoorlogen te laten ontploffen.

Met het toenemende milieubewustzijn veranderde ook dit gebruik en sinds 2000 is het gebied een natuurreservaat.