Amstelland

De Amstel, museum Amstelland, Ouderkerk aan de Amstel. Foto: TES.

Amstelland is de streek langs de rivier de Amstel. Hij stroomt vanaf Uithoorn naar Amsterdam. De streek kent een rijke historie en heeft een prachtige natuur. Kunstenaars zoals Rembrandt en Mondriaan wandelden er al om inspiratie op te doen en om mooie vergezichten, molens en boerderijen te schetsen.

Het eerste landschap begon ongeveer 9 000 jaar geleden. Het was een gebied van mossen, gras, struiken en moeras. Het landschap vormde zich met rietvelden. Er ontstonden veenlagen. Later ontstonden de Amstel en andere veenrivieren.

De Amstel kreeg zijn huidige loop was in de middeleeuwen. Niemand wilde in dit moeras wonen tot de Duitse  koning Otto I de streek schonk aan de bisschop van Utrecht in 953. Het gebied kreeg de naam Amestelle. Dit betekent droge plek in het water.

De bevolking en de vraag naar voedsel stegen en het gebied werd ontgonnen. Het dorp Ouderkerk aan de Amstel ontstond in de elfde eeuw, gunstig gelegen aan de Amstel en de Bullewijk, met verbinding naar de Vecht.

De eerste dijken werden gebouwd in 1204 en in 1437 werd her eerste Hoogheemraadschap opgericht voor de waterhuishouding.

Daarna neemt de  geschiedenis haar loop. De turfwinning, inpoldering, de stelling van Amsterdam. Handel en bedrijvigheid, vervoer, buitenhuizen en vooral de groei van de dorpen en Amsterdam.

Het Amstelland museum en de Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel tonen deze historie in woord en beeld.

Bron: Nienke Peeters-Haan, Tijdreis Amstelland, Ouderkerk aan de Amstel, 2020).