Veertig jaar Haagse leugens en ambtsmisdrijven

Alphonse Gabriel Capone, 1930. Foto: Wikipedia.

Een feest van de democratie noemden de media, politieke partijen en de omroepen het in koor, de verkiezingen voor het Nederlandse parlement op 15-17 maart jongstleden.

De opkomst was weliswaar iets lager dan in 2017, maar met ruim 80% nog zeer aanzienlijk. Dit feestje kan de ambtelijke, politieke en journalistieke oligarchie niet meer worden ontnomen, hoewel het niveau van het debat bedroevend was.

Ieder land krijgt de regering die het verdient. Volgens het CPB heeft de Nederlandse burger buitengewoon veel vertrouwen in de politiek. De tevredenheid van de Nederlandse burgers is dan ook van een bijna ongeëvenaard niveau.

De Europese Unie, op veel gebieden inmiddels de hoogste politieke macht, is tot en met 17 maart echter nauwelijks aan de orde gekomen, laat staan (wan) beleid en keuzes waar de burgers zich (niet) over kunnen uitspreken.

De Nederlandse burger staat bijvoorbeeld garant voor honderden van de duizenden miljarden euro’s  die via de ECB en het ondoorzichtige woud aan ‘stabilisatiefondsen’ in failliete eurolanden worden gepompt.

Ook dat zogenaamde wederopbouwfonds betekent niets anders dan marode bureaucratieën en middeleeuwse structuren in stand houden. Er moet juist wat worden afgebroken in landen zoals Italië. Een groot deel van dit geld gaat sowieso direct naar de georganiseerde misdaad.

Rutte heeft ook hier weer eens gelogen. Het Nederlandse parlement kan geen enkel project blokkeren, hooguit wat vertragen. Bovendien zijn die zogenaamde ‘leningen’ feitelijk ook schenkingen die kwijt gescholden gaan worden en sowieso nooit (kunnen) worden terugbetaald door deze failliete broederlanden.

De grenzen zijn ook wijd open gegooid en binnen een paar jaar bepalen nog meer (corrupte) Europese broederlanden het leven in en voor Nederland, alternatiefloos, dat spreekt.

De Grote Europeanen in Frankrijk, Italië en Spanje  bereiden tevens de volgende monetaire staatsgreep voor, maar Nederland moet over zijn schaduw heen stappen.

Frankrijk, Italië en Spanje houden echter alle (pensioen) hervormingen tegen in eigen land en in de EU (‘Straatsburg’, hervorming (agrarische) subsidiesysteem, budget).

Dus hervormen we de EU naar het Frans-Italiaanse model, anders is het snel gedaan met die misdadige euro. Nederlandse burgers betalen toch wel, uit solidariteit, voor de export en alternatiefloos, dat spreekt voor zich.

Deze EU is niets anders dan eurocommunisme met een, vooralsnog, menselijk gezicht.

De euro is ook nooit aan de kiezer voorgelegd. Hij was er gewoon opeens in het Verdrag van Maastricht in 1991. Sindsdien hebben de media, politici, DNB, ambtenaren en hun netwerken  systematisch gelogen, misleid en bedrogen.

Regering en parlement hebben Europese verdragen en dus de  Nederlandse wet systematisch genegeerd, bewust overtreden en willens en wetens aan de laars gelapt, eveneens alternatiefloos en voor de export, dat spreekt. Dit zijn ambtsmisdrijven.

De leugens, het bedrog en de ambtsmisdrijven vinden hun grondslag in het Verdrag van Maastricht en de politieke praktijk nadien.

De euro is een megalomaan project, de grootste financiële misdaad ooit, die alleen met steeds grotere leugens en ambtsmisdrijven weer even gered kan worden.

Rutte en het parlement hebben de burgers in strijd met de (Grond) wet de transferunie, eurobonds en de fiscale unie ingerommeld. De  EU-verdragen verbieden dit expliciet.

Zo is ook de illegale bankenunie er gekomen op basis van een algemeen EU-artikel, ten onrechte zonder verdragswijziging, waar immers in diverse landen referenda gehouden moeten worden.

Van democratie en transparantie houden ze niet zo bij de EU en de Nederlandse oligarchie en D´66, VVD, CDA, PvdA en GroenLinks in het bijzonder.

Het begon al bij de benoeming van de eerste president van de ECB in 1997. Premier Kok, president Chirac en Bondskanselier Kohl sloten een ‘gentlemen’s agreement’ voor de tijdelijke benoeming van Duisenberg. Een Fransman volgde hem na een paar jaar op.

Sindsdien is de Frans-Italiaanse ECB en dito monetair beleid van schulden maken en valutamanipulatie een feit, willens en wetens in strijd met de geest en letter van de wet en internationale verdragen. Critici worden steevast weggezet als drammers, nationalisten, reactionairen en/of haviken (FD, Volkskrant, NRC-Handelsblad).

De media (onder andere de Volkskrant, FD, NRC, Telegraaf, Trouw en de omroepen) zitten dan ook tot aan hun nek in dit moeras. De Omtzigt-affaire is slechts een incident van een zeer diepe beerput.

Ook de liquidatie van Fortuyn door een (Groen) linkse activist past in dit patroon. Deze crimineel geniet inmiddels, met financiële vergoedingen van het Ministerie van Justitie, al weer van het leven na een symbolische straf. Deze crimineel heeft de trekker overgehaald, maar het klimaat van haat, intolerantie en (politiek) geweld is door deze oligarchie gecreëerd.

Dat verbaast niet in een land, waar het Ministerie van Justitie de firma list, bedrog en manipulatie is. Corruptie in de rechterlijke macht ? Dat bestaat niet in de zelfbenoemde juridische wereldhoofdstad, dus is het niet bewezen (aldus de rechters zelf).

Knot, president van de DNB, heeft een paar jaar geleden maar liefst 1.5 miljard euro cadeau gedaan aan de stroppenpot van Lagarde, toen nog directeur van het IMF.

1 500 000 000 euro eigendom van de Nederlandse burgers, zomaar weggegeven, wat is er mee gebeurd ? Jelle Zijlstra draait zich om in zijn graf met schertsfiguur Knot als president van de DNB, ook vanwege zijn wanbeleid op andere gebieden.

Hoe staat het eigenlijk met de aflossingen van de ‘leningen’ aan Griekenland door onze Jan Kees ? Deze charlatan heeft vooral goed voor zichzelf gezorgd met zijn afkoopsommen en riante baantjes. Wel heeft hij tientallen miljarden feitelijk geschonken aan Griekenland.

De derde ECB-president heeft als Goldman Sachsman bankier en vervolgens hoogste Italiaanse ambtenaar de kluit belazerd. Zijn vriendjes (en hijzelf waarschijnlijk) verdienen er goed aan.

Ook de voormalige Europese Commissie president Barosso heeft er zijn Goldman Sachs baantje aan te danken (vanwege de bankenunie, de EU-garanties zijn  immers zeer lucratief voor deze bankiers).

Kok noemde de euroverdragen in beton gegoten. Ook dat was een leugen van onze premier, zoals deze premier het kandidaat-lidmaatschap van Turkije ‘een droom’ noemde, wat een nachtmerrie is.

Het zegt wat over het niveau van de Nederlandse politiek en haar diplomatie.

Ook Srebrenica is het resultaat van Nederlandse overmoed en politieke en ambtelijke  incompetentie. De Minister van Defensie, Voorhoeve, zat in zijn bunker VN-resoluties na te pluizen, terwijl de grootste massamoord in Europa na 1945 plaats vond. Hij is voor dit wanbeleid, uiteraard, niet ter verantwoording geroepen, maar weggepromoveerd naar de Raad van State, die vergaarbak van mislukte politici.

Kaag is een product van deze VN. Ze noemt de EU nota bene een voorbeeld van efficiency. Als je decennia in de VN hebt gewerkt, lijkt inderdaad zelfs de EU efficiënt en transparant.

Ook haar mislukte en immorele deal met Rusland en Syrië heeft het verder gebruik van gifgas mogelijk gemaakt, zoals Voorhoeve verantwoordelijk was voor de mislukte Nederlandse VN-missie in Srebrenica.

Ook het politiek liquideren van tegenstanders zit in Kaag’s DNA gegoten, zoals deze apparatsjik in de VN collega’s ambtelijk zal hebben ‘kaltgestellt’.

Ze past wel goed in D’66, dat door het afschaffen van het referendum het volk monddood heeft gemaakt. ‘D’ is niets anders dan de Dictatuur van de Haagse Grachtengordel.

Een van de eerste beleidsvoornemens van Rutte na de recente verkiezingen was het opheffen van het veto in de Europese Raad. Dit is uiteraard niets anders dan een verdere ontmanteling van de Nederlandse parlementaire democratie, if any.

Naar goed ondemocratisch gebruik is er met geen woord over gerept van 15-17 maart jongstleden.

Erdogan krijgt als beloning weer vele miljarden van de EU en dus Nederland. De EU  (Timmermans) heeft gas inmiddels als schone energie gekwalificeerd om de Russische ‘deal’ met Nordstream niet in gevaar te brengen. In Nederland is gas echter uit den boze en gaat de kraan zelfs dicht. Wie snapt het nog ?

De EU heeft Iran, Turkije, China en Rusland als bondgenoten, of beter ‘partners in crime’.  Kaag voelt zich ongetwijfeld goed thuis in deze EU die alle kenmerken van de VN heeft.

Deze meedogenloze en tot op het bot gecorrumpeerde oligarchie van baantjesjagers, graaiers, topambtenaren, journalisten en politici en hun lucratieve (EU- en VN) netwerken zijn ‘hoogopgeleid’, wat dat in Nederland ook moge betekenen.

Rutte symboliseert de corruptie à la la néerlandaise en ongecontroleerde arrogante van de macht bij uitstek. Dit pathetische-cliché mannetje is er na tien jaar leugens nog steeds omdat de media en het parlement niet functioneren, incompetent en/of gecorrumpeerd zijn.

Zo wist bijvoorbeeld Al Capone decennia zijn straf te ontlopen vanwege corrupte politieambtenaren en leden van de rechterlijke macht.

Vast staat dat hoogopgeleid niets zegt over wijsheid, integriteit, inzicht, vakmanschap en maatschappelijke betrokkenheid.

Journalistiek en hun baggercolumnisten in Nederland (FD, Volkskrant, NRC-Handelsblad, Trouw, omroepen) is vooral activisme, moralisme, schreeuwen, lolbroekerij en de spreekbuis van, voor en over de Haagse Grachtengordel en de Europese Unie.

Nederland is geen functionerende democratie, maar een verloederde zelfgenoegzame oligarchische narcostaat en een bananenrepubliek.