Staatgreep, Hollanditis en lafheid

Bewapening van het Nederlandse leger na 13 jaar premierschap van Mark Rutte.

Binnenkort zijn er weer verkiezingen voor de Tweede Kamer (voor wie nog de motivatie kan opbrengen althans). De afgelopen jaren hebben duidelijk gemaakt dat steeds meer leden van dit orgaan (en de senaat) andere belangen hebben dan het dienen van het landsbelang en zijn burgers, nog afgezien van de veelal rudimentaire (parlementaire) cultuur, if any.

Antisemitisme heeft zelfs dit orgaan bereikt, zoals duizenden Nederlandse burgers niet veilig meer zijn in hun eigen land. Burgers hebben geen enkele reden vertrouwen te hebben in dit orgaan.

Het niveau en de mentaliteit van (premier) ministers is (te) vaak van hetzelfde laken een pak. Kortom, incompetentie, wanbeleid, de politieke waan van de dag en opportunisme is de staat van de Nederlandse politiek.

De Nieuwe NAVO-Chef, beter van niet

Een premier die reageren (niet regeren), pathetisch woordgebruik, veren en vleierij bij internationale collega’s tot beleid heeft verheven, systematisch in eigen land incompetente ministers aanstelt, binnen de EU Draghi en Lagarde ‘uitmuntende’ keuzes vindt, in 13 jaar de NAVO-normen systematisch heeft genegeerd, defensie feitelijk heeft ontmanteld en zelfs na de Russische agressie en het neerschieten van de MH17 in 2014 door is gegaan met het ‘Nordstream’ project, is niet alleen een opportunist, maar mist inzicht, een burgemeester van Juinen in optima forma.

Dat deze charlatan het 13 jaar heeft volgehouden, zegt vooral wat over het politieke, journalistieke en parlementaire niveau in Nederland. De Navo heeft iemand van een ander kaliber nodig in deze het Westen vijandige wereld.

Ander opportunisme 

Ander  opportunisme en populisme kwamen onlangs van GroenLinks, PvdA en D’66. Als verkiezingsstunt willen ze de rente op studieschulden afschaffen. Die arme Nederlandse studenten toch. Ze hebben het zo druk met demonstreren, revolutionaire tribunalen, festivals en reizen dat ook de studiedruk en studiepunten omlaag moeten, die in Nederland al ver onder het niveau liggen van vergelijkbare landen.

Er zijn echter stemmen mee te winnen, de reden dat zelfs 16-jarigen volgens deze partijen stemrecht moeten hebben. Uitstekend, maar dan ook consequent alles naar 16 jaar, rijbewijs, strafrecht, alcohol en tabakswaren, handelingsbekwaamheid en trouwen zonder toestemming van ouders/voogd. Dan zijn het opeens kinderen natuurlijk.  Aan de andere kant is het niveau van de Nederlandse politiek al dermate infantiel, dat dit er nog wel bij kan.

Het virus met de naam Hollanditis

De oorzaken van deze erbarmelijke staat liggen met name in het D’66-GroenLinkse virus van de jaren zestig en zeventig. GroenLinks is niets anders dan een verzameling van dogmatische elitaire extreem linkse sektes (communisten, radicalen en pacifisten) uit de jaren zestig en zeventig zeg maar de Volkskrant en Trouw van tegenwoordig.

Het experiment van de ‘strijd voor arbeiders en boeren’ en tegen de NAVO, Israël en Amerika is ingeruild voor het klimaat en migranten. Alleen het radicale antiamerikanisme en antisemitisme zijn gebleven, onder het motto ‘strijd voor de Palestijnen’ (in plaats van voor boeren en arbeiders, zo is de morele leegte weer opgevuld).

D’66 was een regentenproject van verwende babyboomers, die in feite in opstand kwamen tegen hun ouders en er een maatschappelijke carrière aan overhielden, zeg maar de EU-, klimaat-, antiracisme-, Woke-, LGHTHHB- en andere activisten van tegenwoordig, de huidige NRC-Handelsblad dus.

Ook dezen hebben maatschappelijk veelal niets gepresteerd, zijn feitelijke luchtfietsers en geven zichzelf zo een platform, morele zelfbevrediging en ongetwijfeld (gesubsidieerde) baantjes. Intussen is de beschavingsbaby vanaf de jaren negentig met het badwater weggegooid

Dit ‘hoogopgeleide’ intolerante, antidemocratische en sektarische virus heeft de laatste decennia niet alleen rechterlijke macht, onderwijs, media, ambtenarij en het academische milieu besmet, maar ook de liberale (VVD) en sociaaldemocratische partij (PvdA).

Tot 1990 boden deze partijen tegenwicht aan deze waan van de dag. Zo werden de kruisraketten geplaatst ondanks dit virus en was het communisme de vijand en het kwaad. De ratio was ook op andere gebieden de leidraad. Tegenwoordig bepalen activisten echter de agenda, zijn emoties en propaganda bepalend en wordt de mondiale ‘As van het kwaad’ gekoesterd.

Het virus nestelde zich in de nieuwe regentenklasse en oligarchie van media, ambtenaren, politici en hun lucratieve NGO’s en Haagse (en EU/VN) instituten en Grachtengordelnetwerken. De politicus Pim Fortuyn onderkende dit en  overleefde het niet.

Terreur, intoleantie en (verbaal) geweld

Hij is in een orgie van ‘hoogopgeleide’ haat, intolerantie en verbaal geweld geliquideerd. Het gevaar (premier Kok), Untermensch (Volkskrant), Mussolini (Rosenmöller), Nazi (verwijzing in de NRC-Handelsblad van 6 mei 2002) of rechtsextremist (Dijkgraaf, partijleider VVD) was uit de weg- en opgeruimd. Degene die het vonnis voltrok was na een paar jaar alweer vrij met financiële compensatie van het Ministerie van Justitie.

Het brachiale geweld van RaRa-terroristen, anti-kernenergie-, krakers-, en anti-Navo activisten (gefinancierd door Moskou en de KGB) konden tot 1989 gedijen met en in dit (hoogopgeleide) virus, mondiaal ook wel Hollanditis genoemd. Zeer gewelddadige ‘bevrijdingsbewegingen’ en (toekomstige) mensenverachtende dictators en regimes (Mao, Brezjnev, Ayatollah Khomeini, Sandinisten, PLO,  Castro of Che Guevara) waren de grote helden.

Nederland is niet voor niets tegenwoordig ‘werelds grootste exporteur van synthetische drugs en importeur van andere drugs. Het zijn niet alleen de havens of de ligging, maar ook het virus dat het land, de mentaliteit en politiek heeft besmet met Amsterdam als dieptepunt.

In academische steden stellen (studenten) tribunalen en stakingen de ‘genocide en apartheid’ van andere landen aan de orde, zonder daarvoor een feitelijke grondslag te hebben. Ook feministen, Extinction Rebellion en tig andere activisten van (veelal gesubsidieerde) organisaties en personen kiezen partij voor het antisemitisme, kwaad, terreur en mensenverachtende systemen zoals ze dat ook tot 9 november 1989 deden.

Ze kiezen uiteindelijk  weer (zoals tot 1989) voor hun eigen ondergang. Want dat is het doel van dit totalitaire terrorisme, ongeacht de slachtoffers bij vriend en vijand, zoals talloze (zelf) moordaanslagen, miljoenen onderdrukte vrouwen en andere minderheden van Afghanistan tot Nigeria tonen.

Waarom proberen ze niet één dag in hun (Palestijnse) heilstaten te demonstreren voor gelijke rechten man-vrouw, klimaat, LKHGFF-rechten, democratie of vrije media?

De straten stromen (wereldwijd) weer vol met anti-joodse en anti-amerikaanse activisten. Het verschil met vroeger is dat er geen weerstand meer is. Activisten bepalen tegenwoordig de politieke agenda met rechterlijke macht, ambtenaren, media en politiek aan hun zijde. De waan van de dag regeert. Ambtenaren die zich publiekelijk verzetten tegen regeringsbeleid, en dus een staatsgreep plegen, worden niet op staande voet ontslagen.

Terreurorganisaties willen zoveel mogelijk slachtoffers maken, zowel bij de vijand (het Westen en niet alleen Israël, dat is slechts de frontlijn), maar vooral laten maken onder de eigen burgers om de westerse publieke opinie te mobiliseren en te manipuleren.

Terroristen ontvangen miljarden van ‘de vijand’ (het westen, inclusief Nederland) en bouwen en kopen daar schuilkelders en wapens voor, maar niet voor de inwoners.

Integendeel, ze plaatsen hun hoofdkwartieren, raketten en munitieopslagplaatsen juist in scholen, ziekenhuizen en huizen. Burgers hebben geen toegang tot de tunnels, maar moeten juist gedood worden, zodat media, NGO’s, VN, EU en andere ‘hoogopgeleide’ en goedbetaalde (VN- en EU) bureaucraten en stemmingmakers van westerse media kunnen rapporteren hoe slecht de vijand wel niet is.

Tegenwoordig is er een nieuwe ‘Hollanditis’. Israël (een moderne hoogontwikkelde  innovatieve democratische rechtsstaat met gelijkheid voor man en vrouw en LGHBVG-genders te midden van dictators en middeleeuwse regimes ) is de vijand. Dit doet uiteraard niets af aan de extremistische groeperingen die er ook in dit land zijn.  Het gaat echter om de hoofdlijnen.

De steun voor de Islamitische terreur met het tragische lot van het door de eigen corrupte machthebbers onderdrukte volk van Palestijnen als dankbaar en makkelijk handvat is het nieuwe antiamerikanisme van de ‘hoogopgeleiden’ en hun glossy’s voor, door en over de (Haagse) Grachtengordel. Vroeger waren het de Vietcong, Sandinisten en tegenstanders van de Sjah (de huidige Ayatollahs) en andere ‘bevrijdingsbewegingen’.

Conclusie

Tegen het Coronavirus was snel een medicijn beschikbaar. Tegen dit virus bestaat geen vaccinatie. Nederland is in de ijzeren greep van een nieuwe oligarchie van regenten en hun nieuwe vrienden, intoleranter, ondemocratischer, hyperiger, oppervlakkiger, hufteriger, corrupter en opportunistischer dan de door hun verdreven regenten. Misschien is stemmen met de voeten nog het enige alternatief, zoals ook steeds meer multinationals doen of overwegen.