Nederlandse media, parlement en rechterlijke macht ondermijnen rechtsstaat en democratie

Racisme in de polder. Foto: Wikipedia.

Het volgende postmoderne verdrag komt er aan, dit keer eens geen bouwsteen of propaganda voor de Europese Heilstaat door zelfbenoemde Grote Europeanen, maar een Migratiepact van de VN. Uiteraard weer in ´s lands belang, alternatiefloos en een ´win-win- situatie.

Dit verdrag is zogenaamd niet-bindend, maar regelt wel migratie en ondertekenaars worden ook verwacht zich eraan te houden (sic). Wie wil geen vrede, gerechtigheid, welvaart en geluk voor de hele wereld, wie kan daar nu niet voor zijn ?

Het grootste deel van dit zogenaamd niet-bindende verdrag biedt de gebruikelijke tekst waar niemand wat tegen heeft: tegen mensenhandel, immigratie structureren, tegen misstanden et cetera. Het gaat echter, zoals altijd bij (VN) internationale  en vooral EU-overeenkomsten, om de details.

Zoals Draghi de 2% inflatienorm misbruikt om landen illegaal te financieren en de illegale geldschepping een ´opgerekt mandaat´ wordt genoemd, zo zal het ook gaan met dit migratiepact.

Dit papier zal weer net zo (politiek en juridisch) bindend worden door toepassing van advocaten en rechters als bijvoorbeeld de onverbindende adviezen van VN-activisten in mensenrechten comités, die wel door de rechterlijke macht als rechtsbron worden gebruikt.

Afgezien hiervan is het uiteraard een gotspe, farce en in feite een staatsgreep tegen de burgers dat aanvankelijk een parlementaire behandeling achterwege zou blijven en in plaats daarvan een (volkenrechtelijk) niet-bindend vodje wordt toegevoegd.

Het migratiepact is het zoveelste product van een ambtelijke, politieke en journalistieke Voorhoede die (politieke) verbeelding tot beleid verheft, ingebed in een dikke moralistisch-emotionele saus.

De EU is een soort VN- of NGO-bureaucratie op Europees niveau. Met hetzelfde gemak waarmee grenzen, democratieën en monetaire stelsels worden opgeheven, plastic en CO2 uit de wereld worden verbannen (2018), de EU de nieuwe digitale wereldleider wordt (Lissabon 2000), de EU volledige werkgelegenheid, stabiele groei in vanzelf convergerende economieën heeft (euro 2002), de EU vredestichter is (Balkan 1991-1999, Oekraïne, Kosovo, steun dictators (Iran, Tukije en Rusland) of een Europees leger wordt opgericht (gaat Frankrijk ook de VN-zetel en atoombommen delen ?), moet nu de eurozone eventjes worden ´hervormd´ (deze zat toch ´in beton gegoten´, premier Kok 2001 ?).

Met de werkelijkheid heeft het niets van doen, des te gevaarlijker zijn de gevolgen van deze propaganda, ambities en holle retoriek. Willekeur, ondermijning van democratie, verkwanselen van nationale belangen en eigendom van burgers, aantasten van sociale cohesie en vertrouwen, if any, in journalistiek, politiek, rechterlijke macht en ambtenarij zijn de gevolgen.

De burgemeester van Amsterdam roept publiekelijk op de wet te negeren. Gewelddadige We are Here illegalen krijgen als dank opvang en uiteindelijk natuurlijk ook een pardon. Verkrachters krijgen lichte straf, omdat anders de verblijfsvergunning vervalt, liegende illegalen krijgen het zoveelste pardon, verklaren vervolgens dat ze uit veilige landen komen, maar hebben recht op gezinshereniging, waar de overheid dan zelfs aan mee moet werken volgens het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens.

Het Financieel Dagblad (30 november) noemt het slecht nieuws dat de inflatie in de eurozone boven de 2% komt. Dat is toch juist goed nieuws, vastgelegd in (monetaire) EU-wetten en het nagestreefde doel van de ECB ?

Het FD bedoelt echter dat de ECB rente nu wel (rechtens) moet verhogen, wat dit instituut uit politieke overwegingen in strijd met (monetaire) wetten al jarenlang niet heeft gedaan met het doel failliete landen illegaal te steunen, ten koste van de Nederlandse woningmarkt, pensioenfondsen en koopkracht.

De illegale geldschepping door de ECB past ook in dit plaatje. Volgens de Haagse- en grachtengordelkliek moet Nederland echter niet zo moeilijk doen bij de ´hervorming´ van de eurozone en ‘uit zijn provinciale schaduw stappen’. Wat zijn landen als Frankrijk, Spanje of Italie dan ? Grote Europeanen volgens onze Grote Europeanen. Misschien moet onze eurocommunistische voorhoede zich eerste in deze landen en culturen verdiepen voordat ze ook hierover liegen en bedriegen.

Dit is echter geen hervorming, maar de zoveelste leugen en verdragsbreuk om wanpresterende landen en de misdadige euro te redden, voor eventjes, tot de volgende ´hervorming´: de pensioenfondsen (van Nederland) en de schulden (van overige landen) ´federaliseren (lees socialiseren).

Deze EU is niets anders dan (misdadig) eurocommunisme, waar Nederland wordt genivelleerd naar het Roemeens-Frans-Italiaans monetaire, politieke en economische model.

Deze EU bedreigt, chanteert en intimideert ´s werelds beste democratieën: Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. De EU haat Zwitserland omdat het een democratie is en uiterst succesvol zonder EU, zoals de totalitaire ideologieën in Nazi-Duitsland en fascistisch Italië dit land haatten omdat het multicultureel en kosmopolitisch was.

Nederlandse burgers gaan de pensioenen, sociale voorzieningen, gigantische bureaucratieën, torenhoge werkloosheid en schulden en het clientèle systeem van de meeste andere EU-landen betalen, nog afgezien van de (komende) immigratiegolf.

De verbeelding is aan de macht, in de EU en in Nederland, en ze laten zich er goed voor betalen, door burgers en het midden- en kleinbedrijf.