Het Nederlandse parlement en zijn journalisten

Nederlandse Parlement in actie. Foto: Wikipedia

Het feit dat leden van het Nederlandse parlement massaal weglopen uit de vergaderzaal om zodoende het vereiste quorum voor een ongewenste wet te torpederen is slechts een symptoom van zijn systematische wanprestatie, plichtsverzaking en (kiezers) bedrog. Feit is dat bijna een kwart van de voor vier jaar gekozen leden van dit parlement binnen enkele maanden tot jaren al een (VN-, EU- of lobby) baantje elders heeft gevonden. Bijna de complete top tien van de VVD is bijvoorbeeld uit beeld verdwenen.

In het Chicago van de jaren twintig van de vorige eeuw kon Al Capone jarenlang zijn gang gaan door corrupte justitie en politie. In Nederland kan een aalgladde Mark Rutte meer dan tien jaar premier zijn dankzij dit parlement en zijn journalisten.

Een recent voorbeeld is de zoveelste ‘historische top van de EU’ afgelopen juli. Het eerste wat de Italiaanse premier na afloop verkondigde was dat de belastingen verlaagd zouden worden. Frankrijk heeft de pensioenhervormingen, if any, voor minstens een jaar ‘uitgesteld’. In Nederland is geen geld voor de zorg, politie, onderwijs, defensie, sociale woningbouw, inflatiecorrectie oudedagvoorzieningen, grotendeels door burgers zelf bijeen gespaard (integendeel, wel zal flink worden gekort om de Franse, Spaanse en Italiaanse systemen in stand te houden, waar nauwelijks voor gespaard is door de burgers).

Honderden miljarden zijn en worden in deze niet te hervormen landen gestort. Voor de journalisten en het parlement is het echter een geweldige stap voorwaarts. Waar naartoe is duidelijk: de Totale (ondemocratische, corrupte en instabiele) Europese Unie. De burgers wordt niets gevraagd. Bij verkiezingen is het geen thema en daarna zonder alternatief. Het gaat dan steevast slechts om 2 kopjes koffie per dag (ruim 7oo kopjes per jaar, ongeveer 1 750 euro) per Nederlandse burger. Als het om bezuinigingen in de zorg, onderwijs of defensie gaat, is uitsluitend sprake van de grote getallen, 600 miljoen of bijvoorbeeld 2,5 miljard bezuinigingen. Dit zijn echter slechts 15 kopjes (37,50 euro) resp. 60 kopjes (150 euro) koffie per burger per jaar. Waarom dan nog bezuinigen ? Het symboliseert de leugens, manipulatie en bedrog.

Ook over de euro doen de meest wilde fantasieën en speculaties de ronde. Zonder euro zou het al lang weer oorlog zijn, stort de export in en heeft de burger er enorm veel financieel voordeel van. De euro-tovenaars spreken zelfs van 25-50 miljard pure winst per jaar. De burgers merken er weinig van, alleen dat de koopkracht steeds minder wordt. Feit is dat de gulden resp. de euro ten opzichte van de Zwitserse Frank volledig is ingestort sinds 2002. De wisselkoers was destijds 1 gulden resp. 0.90 euro tegen 1.60 respectievelijk 1.50 euro, nu is bijna sprake van pariteit. Nederland heeft immers het Italiaanse monetaire en economische model overgenomen.

Toch vreemd dat dit (misdadige), roekeloze en mislukte euro-experiment op geen enkel continent navolging krijgt. Het referendum wordt zelfs voor de zekerheid van de Haagse (Grachtengordel) kliek afgeschaft, zoals leden van het parlement niet doen waar ze riant voor betaald worden: stemmen over wetten.

Premier Mark Rutte liegt en bedriegt zijn burgers ook over de recente ‘top’ in juli, die de basis legt voor de bodemloze transferunie. En dit is pas het begin van het einde van het succesvolle Nederlandse monetaire-economische model. Het toenmalige Zwitserland van Centraal-Europa, Tsjecho-Slowakije, is na tien jaar transferunie 1948-1958, een land van armoede geworden. KLM wordt al op soortgelijke wijze uitgekleed door het feitelijke Franse staatsbedrijf Air France.

Het Italiaans-Franse monetaire systeem en de directe financiering van de patronagenetwerken en georganiseerde misdaad (daar gaat tenminste 15% EU-geld direct naar toe, nog afgezien van de rond 50% ondoelmatig gebruik) is nu Nederlands beleid: steeds meer schulden (gefinancierd door Nederlandse burgers), geen hervormingen, massawerkloosheid (tot 60 % onder de jeugd), steeds meer bureaucratie, overheidsinmenging, georganiseerde misdaad, corruptie, wijd open grenzen zonder controles en andere kenmerken van de Nieuwe Europese Heilstaat.

De Marshall-hulp was bestemd voor de materiele verwoesting en heropbouw na 1945. Daarvan is nu geen sprake. De gigantische bureaucratieën, schulden, corruptie en georganiseerde misdaad en (massa) werkloosheid hebben niets met Corona of verwoesting te maken, maar met het failliet van deze maatschappijen. De EU, de ECB en de Nederlandse oligarchie doen niets anders dan dit systeem in stand te houden en te financieren. Een garantie is er: de corruptie zal door deze ‘Marshall-hulp omgekeerd evenredig toenemen met de hervormingen in deze landen, zoals dat het geval is in alle broedervolken van de EU. Maar de Show must go on, voor weinigen, betaald door velen.

De euro is de grootste financiële misdaad ooit. Het formele besluit tot uitbreiding met bijvoorbeeld Turkije kan ook alleen uit de koker van fantasten komen. Ze moeten en zullen steeds harder gaan liegen, zoals de communisten dat moesten doen. De Berlijnse Muur bestaat nu uit dit nepparlement en nepjournalisten. Het zijn Eurocommunisten. De gewone burgers in Nederland durven al lang hun mond niet meer open te doen.