De staat van de Nederlandse democratie

Foto: Wikpedia.

Nederlands media en politici beschouwen Polen en Hongarije als zwarte schapen. Met geen woord wordt echter gerept over de decennia van misbruik van EU-geld en systematische obstructie, veto’s en negeren van EU-(mededinging- en staatssteun) recht en verdragen door, onder andere, Cyprus, Malta, Roemenië, Griekenland, Tsjechië, Slowakije, Frankrijk, Italië, Spanje en bijvoorbeeld Griekenland.

Ook het wanbeleid van de Europese Unie (onder andere Balkan 1991-1999, Cyprus, Rwanda 1995, Oekraïne 2014, Nordstream 2020, Hongkong en China, Ayatollahs, lidmaatschap en miljardensteun voor Erdogan) wordt genegeerd.

De vele Franse veto’s (lidmaatschap VK in 1966, hervorming (agrarisch) EU-budget en Europese Commissie, ‘Straatsburg’, opgeven VN-zetel voor een EU-zetel et cetera et cetera) blijven eveneens buiten beschouwing.

Nog afgezien van de recente dreiging de (mislukte) euro en dus de EU te laten ontploffen als niet (illegaal) duizenden miljarden, (illegale) eurobonds en de (illegale) transferunie een feit zouden zijn.

Ze noemen het nog een opbouwfonds ook, terwijl vooral marode, corrupte en veelal criminele structuren, massawerkloosheid en gigantische werkloosheid en bureaucratieën in stand worden gehouden.

Deze landen hervormen niet, dus hervormen we deze EU en euro naar Italiaans-Frans-Roemeens model. alternatiefloos, dat spreekt voor zich. Het (nep) parlement en democratie zijn van gisteren.

Met de Amerikaanse Marshall-hulp van na 1945 heeft dit ‘Opbouwfonds’ niets gemeen.

De Marshall hulp diende om echte puinhopen weer op te bouwen. Daar is nu geen sprake van.

Corona is een incident, die de zwakte blootlegt van de meeste EU-landen. Dit incident wordt misbruikt om de bodemloze en illegale en criminele transferunie en eurobonds te installeren.

Technisch is Nederland door deze euro al lang failliet.

Het bizarre en peperdure systeem van aanbestedingen, de wijd open grenzen, het corrupte en absurde (agrarische) subsidiesysteem (ten minste 10-15% corruptie en fraude, rond 50% ondoelmatig gebruik), de overbezette en overbetaalde eurocratie en haar 27 ‘Ministeries’ en nutteloze ‘buitenlandse Dienst’ en voor eurocraten lucratieve ambassades, de Franse coup d’état op vele gebieden (vergelijkbaar met de plundering en uiteindelijk liquidatie van KLM).

De nieuwe Nederlandse oligarchie zwijgt, mede omdat ze er  goed van eet en vanaf het begin (Maastricht 1991) heeft gelogen en misleid.

De ‘onafhankelijke’ Haagse Instituten, onder andere het Clingendael- en Asser Instituut, zijn feitelijk EU-instituten (gefinancierd door Nederlandse ministeries en de EU), zoals Nederlandse media en politici de spreekbuis zijn van de Europese Unie en de ECB.

Dit is pas het begin van het democratische, monetaire, sociale, rechtsstatelijke en morele EU-moeras.

De zelfbenoemde Grote Europeanen en hun media koesteren zich echter liever in zelfgenoegzaamheid en de zelfverklaarde waardengemeenschap.

De dappere Britten voelen intuïtief weer eens goed aan welke kant het met het continent op gaat.

De nieuwe Nederlandse oligarchie van politici, journalisten en ambtenaren heeft nog het meeste gemeen met de collaborerende Nederlandsche Unie van 1941.