Activisten, media en andere ezels

De Volkskrant, andere media en hun politici kunnen al geruime tijd niet meer serieus worden genomen als het gaat om de maatschappelijke en politieke (Europese) verslaggeving. Dit proces is al decennia gaande.

Activisme

Activisten, belangenbehartigers, NGO’s en dergelijke initiatieven zijn onontbeerlijk in een samenleving. Ze houden een spiegel voor, zetten zich in voor de medemens of maatschappelijk (ir) relevante zaken en zijn in feite een soort klokkenluiders van zaken die anders of beter kunnen of zelfs (ten onrechte) worden genegeerd.

Veel activisten van tegenwoordig hebben echter een motivatie vanuit hun persoonlijke verongelijktheid, frustratie, levensinvulling of ontevredenheid en zetten dit om in een ideologisch programma waar debat of andere meningen zijn uitgesloten en zelfs gevaarlijk zijn.

De ezels

In Zwitserland is er een treffend gezegde: ‘Der Geschüder git naa, der Esel bliibt daa’, de fijngevoelige/slimme geeft toe, is compromisbereid, de ezel, de koppige/intolerante/dogmatische blijft staan. Dit is bij uitstek van toepassing in Nederland. Een piepklein groepje activisten en hun media en politici bepalen de politieke en maatschappelijke agenda, de ezels.

Het is een soort asymmetrische oorlogsvoering- en verklaring aan de grote meerderheid van de burgers met gezond (boeren) verstand, die hun dagelijkse werk doen, de zogenaamde ‘laagopgeleiden’, ambachtslieden (voor zover nog aanwezig in Nederland), bakkers, slagers, boeren, ambtenaren en kaders in het bedrijfsleven, de zorg en politie, vissers, stratenmakers, bouwvakkers, loodgieters, of, bijvoorbeeld, (haven) arbeiders.

McCarthyisme in de polder

Intussen houden deze McCarthyisten ook de universitaire wereld in een houtgreep.  De media zwijgen, zoals ze zwijgen over het (onderlinge) racisme en de middeleeuwse discriminatie van vrouwen, Joden, homoseksuelen, anders (religieus) denkenden door (te) veel immigranten (zelfs na vier generaties!) of in andere continenten.

De Volkskrant noemt het succes van het Marokkaanse voetbalelftal op het WM 2022 zelfs een ode aan alle immigranten, zo ook Argentinië voor de miljoenen Italiaanse immigranten ? Het geeft de kolder van deze krant en andere media aan. Met journalistiek heeft het niets te maken, het is activisme en het uitdragen van een ideologie.

Capitulatie

De christelijke God is al in alle mogelijke standjes, films, literatuur, pornografie, woorden, afbeeldingen en grappen verbeeld. Moet toch kunnen. Over andere religies zwijgen deze laffe en opportunistische ezels, ook degenen die zich nog verder boven het gepeupel verheven voelen, namelijk ‘de kunstenaar’, en daar zijn er nog al wat van (gesubsidieerd door de overheid) in Nederland

Deze capitulatie van de Nederlandse ‘elite’ komt niet uit de lucht vallen. De Nederlandse Hoge Raad was niet alleen de meest bruine Hoge Raad van bezet West-Europa in de jaren 1940-1945, maar was ook de bereidwillige steunpilaar van de Nationaal-Socialistische juridische activisten. Alle ministeries en hun topambtenaren en de Nederlandse Bank hebben zwaar gecollaboreerd.

Ook het Amsterdamse stadsbestuur koos destijds feitelijk de kant van de bezetter bij de staking van  trambestuurders en havenarbeiders in februari 1941, de ‘laagopgeleiden’ versus de ‘hoogopgeleiden’, toen al. Hoogopgeleid zegt namelijk niets over dapperheid, fatsoen, wijsheid, integriteit of menselijkheid, in toenemende mate integendeel zelfs.

De Nederlandse Bank collaboreert nog steeds, nu met de ECB en de EU. Jens Weidemann en de Duitse directeuren Stark en Weber hadden ten minste nog de integriteit om af te treden vanwege het illegale en criminele (want ambtsmisdrijven) wanbeleid van deze bank, waarvoor ook Rutte en de politiek verantwoordelijk zijn.

De Nederlandse burgers zijn voor 5% aansprakelijk voor de 9 000 miljard grotendeels waardeloze schuldpapieren, nog afgezien van c. 100  miljard lening aan Griekenland (tegen 1%, af te lossen in 70 jaar aan Nederland, een win win situatie volgens de baantjesjager en Grote Europeaan Jan Kees de Jager) en de 40 miljard feitelijke schenking in het kader van het corrupte Corona ‘opbouwfonds’, dat er sowieso nooit had mogen komen.

De Zwitserse Centrale Bank (SNB) heeft vanwege dit  illegale wanbeleid  in 2015 de contacten met de ECB verbroken.

Van verzuiling naar oligarchie

De Volkskrant (de voormalige katholieke arbeiderskrant), NRC-Handelsblad (de voormalige liberale krant voor de burgerij), Trouw (de voormalige protestante middenstandskrant), het Financieele Dagblad (vroeger een deftige zakenkrant) en het Parool (voormalige verzetskrant) hebben deze rol overgenomen, de nieuwe Woke-glossies voor, door en over de Grachtengordel, ‘Den Haag’ en wat zich in Nederland verder nog de zelfbenoemde (culturele) Voorhoede noemt.

Van een verzuilde door regenten top-down bestuurde samenleving is het land vanaf de jaren zeventig ontaard in een in vrijwel alle opzichten oppervlakkige, hufterige, hyperige en opportunistische maatschappij waar de verzuiling heeft plaatsgemaakt voor een oligarchie van topambtenaren,  (gecorrumpeerde) journalisten/ondernemers/persvoorlichters/activisten en (incompetente en baantjesjagende) politici, de steunpilaren van de ezels. Wie wordt tegenwoordig géén minister of premier in Nederland ?

De rot in de kop

De regenten van weleer hadden ten minste nog hoffelijkheid, een doorwrochte opleiding, humor en veelal geld. Politiek was een erebaan en journalistiek nog een vak.

De rot begint altijd in de kop en dit geldt ook voor de Nederlandse samenleving en oligarchie. De eerste graadmeter is de journalistiek en de politiek. Deze zijn beide ronduit van een beschamend niveau in Nederland.

Het uithangbord van media zijn het hoofdredactioneel en columns in geschreven media en journaals en actualiteitenprogramma’s (tegenwoordig heten ze ‘Talkshows’) voor het gesproken woord. Het woord bagger is nog te zacht uitgedrukt.

De columnisten analyseren niet, een enkele uitzondering daargelaten, bijvoorbeeld Martin Sommer van de Volkskrant (dat hij het daar volhoudt!). Ze zetten zichzelf in het middelpunt van hun glossy, wat zij en hun naaste familie hebben ervaren, hun lolbroekerij, politieke, moralistische of persoonlijke voorkeur op basis van hun door henzelf verklaarde  ‘kosmopolitische en Groot Europese’ burgerschap.

Veelal gaat het niet alleen gepaard met slecht en slordig taalgebruik, maar met schelden en allerlei typeringen, die, uiteraard, altijd één richting op wijzen.

Het activisme van de hoofdredactionele commentaren houdt hiermee gelijke tred. Het journaal van de publieke omroep is wat betreft presentatie, onderwerpen en diepgang de moeite van het bespreken niet waard.

De politiek is van het niveau van het Nederlands parlement (of de Nederlandse Bank). Het tenenkrommende niveau, if any, van deze ´volksvertegenwoordiging´ is onlangs weer eens treffend in beeld gebracht bij de ´mondjeskapaffaire´, de ruzie op het hoogste ambtelijke niveau of de leegloop van leden die al weer in volle gang is.

Dat is de enige reden dat charlatan Rutte het zo lang uithoudt. Zonder functionerende media en parlement hebben deze aalgladde prater van de uiterlijke schijn en zijn netwerk vrij spel.

Het netwerk en corruptie

Zo kan Koolmees benoemd worden tot baas van de NS, VN-bureaucraat Kaag tot Minister van Financiën, Wiebes tot Minister Economische Zaken of bijvoorbeeld 29 (!) ministers en staatssecretarissen op deelonderwerpen. Vriendje Benschop schopte het tot directeur van Schiphol, Van Boxtel privatiseerde als politicus eerst de ziektekostenverzekering, benoemde zich daarna als directeur, verviervoudigde het salaris, stelde zijn D’66 vriendjes als consultants aan en heeft vervolgens de NS naar de knoppen geholpen.

De directeur van de publieke omroep pimpt een documentaire over een prominente partijgenoot op en wordt beloond met een wethouderschap. De huidige vicepresident van de Raad van State vond zijn baantje als burgemeester wat te vermoeiend, wordt door vriendjes in een van die talloze typisch Nederlandse lucratieve adviesraden benoemd en bouwt via de senaat aan zijn netwerk. Wouter Bos is een ander berucht voorbeeld

Het is veelzeggend dat de hoogste VN-bureaucraat feitelijk onjuist de hysterische apocalyptische taal van activisten overneemt, het niveau van bureaucraat Kaag. De planeet draait nog wel 1 miljard jaar zijn baantjes om de zon en dieren en dus de mensen passen zich altijd aan de natuur aan, tot uitsterven aan toe. Wat niet wegneemt dat er te veel mensen zijn, te weinig respect voor de natuur is en bewustwording een voorwaarde is voor omgaan met de aarde.

VN-bureaucraat Kaag is bovendien zo laf verkleed als moslima naar de Ayatollah’s te gaan, hoewel ze immuniteit heeft, terwijl in Iran dappere vrouwen en mannen worden vermoord, vervolgd en gemarteld vanwege deze sluier. De activisten in Iran verdienen respect en steun, de (gesubsidieerde) ezels in Nederland slechts afwijzing en minachting.

Deze bureaucraat is ook verantwoordelijk voor de ‘deal’ met Assad en Poetin, die op basis van deze VN-overeenkomst hun (gifgas) oorlog hebben gecontinueerd, nadat Obama al feitelijk carte blanche had gegeven door zijn ‘rode lijn’ uit lafheid en opportunisme uit te gummen.

Dat, en het nietsdoen van de EU, Rutte en Merkel na het begin van de oorlog op de Krim en de Oekraïne in 2014, heeft Poetin begrepen op 24 februari 2022. Zo is de EU ook medeverantwoordelijk voor de escalatie van de Balkanoorlogen 1991-1999, tot Amerika weer moest ingrijpen.

Of Cox Habbema die in de hoogtijdagen van de terreur in de DDR carrière maakte in het theater, met vervolgens een baantje als directeur van de Amsterdamse stadsschouwburg als dank.

De voorbeelden van deze netwerkcorruptie à la néerlandaise, provincialisme en wangedrag zijn legio, bijvoorbeeld Rosenmöller en zijn actieve, passieve en morele steun (tot 1989 uiteraard) voor ’s werelds grootste massamoordenaars of de benoeming van een hoofdredacteur van de Volkskrant tot burgemeester vanwege zijn verdiensten voor de Partij.

En dan blijft de netwerkcorruptie binnen de Nederlandse rechterlijke macht hier nog buiten beschouwing. Chipshol was geen incident, maar het topje van de ijsberg dat door een vasthoudende burger, uiteraard tevergeefs, aan het licht is gebracht.

Met name in Amsterdam is er een kluwen aan grote advocatenkantoren en hun geparachuteerde (ex) collega’s als kantonrechter of lid van een rechtbank of hof. Te bewijzen valt er immers zelden iets en zo ja, dan zorgen vriendjes binnen de rechterlijke macht er wel voor dat bewezen feiten niet als bewezen worden beschouwd. De beoordeling van de bewijslast staat de rechter immers vrij.

De nieuwe eenheidsideologie en corruptie

Rutte heeft ook Draghi, Lagarde en bijvoorbeeld Von der Leyen, de zelfverklaarde Grote Europeanen, benoemd, uiteraard onder de meest grote loftuitingen van de media. De Volkskrant roemt Von der Leyen zelfs als de ‘Europese bevelhebber’.

Waar baseren deze ezels zich op ?  Zij heeft als ‘bevelhebber’ in Duitsland het Duitse leger in een staat van ontreddering achtergelaten (met een sterke verdenking van corruptie).  Om van het wanbeleid (Nordstream, Krim 2014, ‘Dublin’, Energiewende, Euro) van haar steun- en toeverlaat Merkel (en Rutte) maar te zwijgen.

Niet de EU, maar met name de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben Oekraïne (voorlopig) in leven gehouden, ondanks de holle retoriek van de EU, Von der Leyen en Rutte (die ook defensie kapot heeft bezuinigd en systematisch de NAVO heeft ondermijnd door niet aan de 2% verplichting te voldoen, onze Grote zelfbenoemde Atlanticus).

Nederland bengelt weer eens onderaan als het om militaire daden en financiering gaat, in de NAVO en nu in de Oekraïne of destijds bij het (misdadige) wanbeleid op de Balkan met Voorhoeve, die alleen VN-resoluties zat door te pluizen ten tijde van de grootste massamoord sinds 1945.

In de Raad van State komen ze uiteindelijk toch wel terecht, deze gedegenereerde vergaarbak van politici.

Von der Leyen is het topje van de ijsberg van de institutionele corruptie in de EU, het Europees ‘parlement’, de Europese Commissie en het politiek gecorrumpeerde Hof van de Europese Unie (“Stoppt den europäischen Gerichtshof“, Roman Herzog, President van het Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe (FAZ, 7.9.2008), recent een oproep van gelijke strekking van de oud-presidenten Andreas Voßkuhle (22 juni 2021) en Paul Kirchhof (20 juni 2021).

De Goldman-Sachs Bankier Draghi heeft eerst Griekenland en Italie de euro in gefraudeerd, vervolgens heeft hij zijn oude bank via de bankenunie voor miljarden gratis geld voorzien, gratis geld van de ECB.

De Grote Europeaan Barosso, destijds president van de Europese Commissie en de Grote Europeaan Van Rompuy, destijd de andere president van de EU, hebben nota bene samen met Draghi de bankenunie in het leven geroepen. Barosso heeft als dank via zijn vriendje Draghi een baantje bij Goldman Sachs gekregen. Het topje van de corrupte EU-ijsberg.

Von der Leyen is zelf onderwerp van corruptieonderzoek, in Duitsland en in de EU, vanwege haar banden met haar zoon (als Minister van Defensie) en bij Corona-vaccins (banden met haar man).

Illegaal gewiste SMS-berichten en illegaal vernietigen van archief, ambtsmisdrijven, kwamen van pas. Rutte leert goed van de EU. Deze EU is dan ook een acute bedreiging voor de democratie, rechtsstaat en (monetaire en sociale) stabiliteit.

Of het nu gaat om de hachelijke waandenkbeelden van een Groot-Europa en haar megalomane, mislukte projecten (euro,  wijd opengegooide  grenzen, Europees ‘parlement’, ‘buitenlands beleid (if any), defensie, Coronafonds of de in wanbeleid, corruptie en misbruik eindigende Klimaatplannen van de activisten van de Europese Commissie, de Verenigde Naties van Europa zijn een feit, en dat is geen compliment.

Het Corona-opbouwfonds is een poel van corruptie, wanbeleid en misbruik. De ezels, inclusief de politiek en Rutte, zwijgen.

Op papier ziet het er allemaal zo geweldig uit, de praktijk is anders. De Ezels zwijgen, negeren of bagatelliseren het, omdat ze zelf vanaf het eerste begin van de euro en andere projecten van de Grote Europeanen hebben gelogen, misleid en bedrogen.

Pensioenherziening

De ezels in Nederland weten niet eens hoe je soevereiniteit, democratie, institutionele vragen in relatie met de Europese Unie of respect voor andersdenkenden schrijft, met als dieptepunten de orgie van haat van deze ezels tegen Fortuyn en het (illegaal, namelijk zonder referendum) afschaffen van het referendum per decreet, alleen omdat de uitslag ze niet bevalt.

Maar deze ezels zijn niet te houden. Deze roekeloze avonturiers, baantjesjagers en gokkers hebben niet alleen relatief goed functionerende instituten per decreet afgeschaft of naar de knoppen geholpen, zoals het ziekenfonds of het oude studiefinancieringsstelsel, De Nederlandse Spoorwegen, Schiphol, de centraal georganiseerde gezondheidszorg of de keiharde gulden (70% gedevalueerd sinds 2002 ten opzichte van de Zwitserse frank (inflatie 2.9%, werkloosheid 1.9%, geen recessie, Europa’s beste (beroeps) onderwijs en universiteiten, DSM vertrekt uit Nederland naar Zwitserland, hoe kan dat toch zonder EU-lidmaatschap?).

Deze bijna criminele ezels gaan ook ‘eventjes’ het pensioensysteem hervormen. Het zal net zo’n drama worden als die andere geweldige herzieningen van de oligarchie. Op naar de volgende parlementaire enquête, die vooral lucratieve baantjes oplevert voor deze oligarchie.

Zo zal ook de uitbreiding van de EU met de Balkanlanden er binnen tien jaar komen, alternatiefloos en omdat ze ‘voldoen aan de criteria’. Dat is de leugen, het bedrog en de misleiding, en wel al vanaf het Verdrag van Maastricht.

Steeds meer macht voor de eurocraten en hun lucratieve (nationale) netwerken, steeds meer miljoenen subsidies voor het woud aan Haagse instituten en hun projecten en netwerken, steeds meer EU (lees Frans)protectionisme, corruptie, wanbeleid en misbruik, steeds minder transparantie, democratie en politieke verantwoording.

Het Eurocommunisme is gearriveerd, vooralsnog met een menselijk gezicht, maar met dezelfde dogmatiek: alternatiefloos, zonder functionerend Europees ‘parlement’ en zonder levensvatbare Europese democratie, omdat de voorwaarden daarvoor niet aanwezig zijn.

Er bestaan geen Europees volk, geen Europese taal, geen Europese media, geen Europese publieke opinie en geen Europese (politieke) cultuur. Daarvoor hoeven de ezels alleen maar de grens met België over te steken.

Op papier was het communisme ook een voorbeeldige democratie en ideologie. De tekortkomingen werden geweten aan het socialistische stadium, het stadium van het communisme was het paradijs. Idem de Europese Unie: de euro, de wijd open grenzen of het buitenlands beleid falen omdat er te weinig EU is.

Het Europese museum in Brussel geeft een goed inkijkje in deze propaganda, retoriek en leugens. Ook de EU en de ezels moeten steeds harder liegen en gaan daarom steeds meer in hun eigen waanvoorstellingen geloven.

Niet de ‘laagopgeleiden’ of per se ‘hoogopgeleiden’ zijn het probleem in Nederland, maar de ezels.