De reizen van de keizer en de bouw van theaters


De Romeinse keizers en hun naaste familie reisden veelvuldig door het Rijk. Een bezoek kwam nooit onverwacht en was reeds lang van te voren aangekondigd. Het keizerlijke gevolg was meestal zeer groot en de locale elite moest zich terdege voorbereiden. Ook waren de sociale en de economische gevolgen aanzienlijk. Een keizerlijke missie had economische, politieke … Read more » “De reizen van de keizer en de bouw van theaters”

Keizers wil is wet.


Privaat euergetisme, urbanisatie, monumentalisatie en een prominente rol van de keizer en zijn directe omgeving en provinciale bestuurders lagen ten grondslag aan de bouw en renovaties van stenen theaters in de eerste eeuw van het keizerrijk. Augustus onderkende dat stabilisatie van zijn regime alleen kans van slagen had indien de locale elites zich loyaal toonden, … Read more » “Keizers wil is wet.”

Euergetisme en romanisering


Euergetisme vindt haar oorsprong in de Griekse stadsstaten van het klassieke Griekenland, inclusief de Griekse gebieden in Zuid-Europa en Turkije. Er bestond een nauwe relatie tussen liturgische plichten, politiek en publieke ambten. De stichter van een stad, de κτ?στης, was het hoogste Griekse ideaal. Het bouwen, onderhouden en verfraaien van de (nieuwe) stad was ook … Read more » “Euergetisme en romanisering”

Integratie en sociale stijging in het Romeinse Rijk


De late Romeinse Republiek, de voorloper van het Romeinse keizerrijk, kenmerkte zich niet alleen door politieke onrust, burgeroorlog en gebiedsuitbreiding, maar door de toenemende rijkdom van de elite van senatoren, ridders, decuriones, burgers vrijgelatenen (voormalige slaven). Rijkdom impliceerde niet vanzelf prestige, status en klim op de maatschappelijke ladder. Vrijgelatenen traden bijvoorbeeld pas meestal na twee … Read more » “Integratie en sociale stijging in het Romeinse Rijk”

Euergetisme het smeermiddel van de maatschappij


Privaat euergetisme kan niet worden losgezien van de belangrijke plaats van steden en hun elites. De stad was in het Principaat de bakermat van het euergetisme. De locale elite moest haar (nieuw) verworven positie legitimeren naar de overige inwoners. De stad met haar relatief autonome positie, de gemeentelijke instituties waren in het hele rijk grotendeels … Read more » “Euergetisme het smeermiddel van de maatschappij”